Alla aktuella anläggningsprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata i Eslöv
Ombyggnad av Trollsjögatan - Bryggargatan.
Va-sanering och kapacitetsökning mm i Eslöv
Projektet avser att separera ledningar i Halabacken, Bondevägen och Åbovägen för att på så sätt möjliggöra avledning av dagvatten från exploateringsområde Dannemannen som är ett förtätningsprojekt. Genom att separera den kombinerade ledningen, så ökar man dimensionen på dagvattenledningen så att risken för källaröversvämningar minskar. Entreprenaden omfattar schaktning, spontarbete, ledningar, markbeläggningar samt gräs- och planteringsytor.
Nybyggnation av råvattenledning till Ringsjöverket, Eslövs kommun
Avser anläggning av ny råvattenledningar i Stehag, söder om järnvägen, mellan befintliga råvattenledningar till ny pumpstation i Stehag och sedan vidare hela vägen in till Ringsjöverket. En mindre dricksvattenledning och en så kallat slamvattenledning ska också anläggas för en del av sträckan.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Ny dricksvattenledning från Ringsjöverket till Eslöv
Avser en ca 10 km lång dricksvattenledning dimension 1400 GAP. Dricksvattenledningen skall ha utgångspunkt från Ringsjöverket och anslutas till befintlig kammare i Västra Strö i Eslöv.
Breddning av ramp samt ny pendlarparkering längs E22 vid trafikplats Gårdstånga
Breddning av befintlig ramp i trafikplats Gårdstånga och utöka samåkningsparkeringen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).