Alla aktuella anläggningsprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt.
Ombyggnad av vägkorsning till cirkulationsplats i Eslöv
Avser ombyggnad av 4 vägs-korsning till cirkulationsplats.
Nybyggnad av markanläggning i Eslöv
Nybyggnad av gator, parkmark, dagvattenstråk och VA-ledningar, ny belysning samt ledningsarbeten för andra ledningsslag, t.ex. el, fiber mm utföras. Även höjdsättning av tomtmark ska utföras.
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten, Eslöv.
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten inom Eslövs Bostads AB:s fastighetsbestånd. Avtalstid 2022-02-01 - 2024-01-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnation av mognadsledning Ringsjöverket i Eslöv
Avser installation av ny Mognadsledning vid Ringsjöverket, Stehag i Eslöv.
Sluttäckning av Stavröds deponi, Eslöv
Avser utförande av sluttäckning av Stavröds deponi. Sluttäckning ska göras av hela deponin som är ca 4,2 ha stor.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.