Alla aktuella anläggningsprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av korsning vid väg 40/942 i Åkarp
Objektet avser utförande av korsning mellan väg 31/40 och väg 942, beläggningsåtgärder och förbättring av parallellväg till väg 31/40 samt breddning av anslutning till trafikplats Rogberga.
Ombyggnad av gator i Arlöv
Ombyggnad av befintlig gatumark på Lillevångsgatan, Lundavägen och Svenshögsvägen i Arlöv. Objektet avser rivning av befintlig gatumark, grönytor. Ny markanläggning med gator, gång- och cykelväg, anslutningar till sidogator samt rondell vid Lundavägen och Svenshögsvägen. Bullermur ska byggas som avskiljer gata mot GC-väg och grönytor vid villakvarteren. Rivning av befintlig belysning och montering av ny belysning.
Marksanering inom Burlövs kommun
Avser sanering av mark där förhöjda halter av PAHer och tungmetaller hittats. Objektet ligger på respektive sida om Videörtsvägen, utmed Vassvägen i Burlövs kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Rivning av annan byggnad, Tidsbegränsat bygglov för markförändring, schaktning Arlöv 22:191.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).