Alla aktuella anläggningsprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av stationen i Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av Burlövs station. Fler bussplatser, ditsättning av tre nya busslinjer, vändzon, nytt torg mm.
Ombyggnad av gatumark mm i Arlöv
Ombyggnad av befintlig gatumark med mindre VA-arbete. Objektet avser rivning av befintligt gatumark- och VA-arbeten på Elisetorpsvägen samt Elisetorptorget. Ny markanläggning med gator, gång- och cykelväg, torgyta och grönyta. Rivning av befintlig belysning och montering av ny belysning. Ny fontänanläggning ska byggas.
Upphandling av miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan, Burlövs kommun
Uppdraget är att utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Burlövs kommuns kommande översiktsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).