Alla aktuella anläggningsprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottsanläggning i Båstad
Planer finns utökning av Båstads Sportcenter med nya idrottsanläggningar, lokaler för tillfällig vistelse samt parkering.
Exploateringsarbeten i Torekov, Båstad
Projektet avser nybyggnation och ombyggnation av torg, gator inkl. GC-väg, belysning, planteringsytor och VA inkl. fördröjningsmagasin inom exploateringsområde beläget i Torekov, Båstads kommun.
Nybyggnad av gata och gc-väg m.m i Båstad
Avser nybyggnation av gata och GC-väg, belysning och VA-nyförläggning samt byggnation av bullerskärm utmed Västkustbanan beläget intill Båstads station, Båstads kommun.
Anläggande av va-ledning och vägar i Förslöv Båstad
Avser utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och vägar. Planer finns för ett nytt verksamhetsområde som ligger intill stationen. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastigheten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar stort.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 4
Planer finns för en ny ledningsdragning.
Upphandling av krafttransformatorer, Bjäre Kraft
Omfattar 2 st 16MVA 23/11.5kV krafttransformatorer till Bjäre kraft, station Vejby.
Nybyggnad av parkeringsplats och aktivitetsyta i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Nybyggnad av gata och parkering i Förslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Förlängning av gata i Förslöv, Båstads kommun
Avser nybyggnation av gator inkl. GC-väg, belysning och VA inom exploateringsområdet Förslövs ängar, Båstads kommun.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Utökning av parkeringsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-23.
Upphandling av åtgärdsförslag i Båstads kommun
Lejontrappan uppfördes runt 1900-talets början av Ludvig Nobel och bör anses som en viktig del i Båstads historia. Trappan består av 4 sektioner, en kortare och tre längre och förbinder Ludvig Nobels allé med Strandpromenaden.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Båstad
Bygglov för nybyggnad av glasväggar runt padelbanor.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Anläggande av verksamhetsyta i Helsingborg
Avser nybyggnad av verksamhetsyta.
Nybyggnad av utegym i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Uppskattad igångsättning.
Spolning av dricksvattenledning i Båstad
Avser renspolning av vattenledningnätet.
Planteringsarbeten i Båstad
Projektet avser att omvända en gräsyta till blomsteräng.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Broängavägen.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Byavägen.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Glimminge
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Hanneborgsvägen.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Klövervägen.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Ljungvägen.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Mäsinge.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Möllhult
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Ranarp.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Skäragubbens väg.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Slåttergubbsvägen.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Smäckens väg.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Stora Hult.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Ängbäck strand.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Öllöv.
Ventilarbeten i Båstad
Avser ventilarbeten vid Mejerivägen.
Ventilarbeten i Båstad
Avser ventilarbeten vid Merkurivägen.
Ventilarbeten i Båstad
Avser ventilarbeten vid Stationsvägen.
Direktupphandling av badtrappa i Båstad
Avser direktupphandling av badtrappa vid Morgonbryggan.
Direktupphandling av badtrappa i Båstad
Avser direktupphandling av badtrappa vid Skansenbadet.
Direktupphandling av badtrappa i Båstad
Avser direktupphandling av badtrappa vid Tångvägen.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.