Alla aktuella anläggningsprojekt i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av VA-anläggning i Björnås, Åstorp
Planområdet är beläget på Björnås. Syftet med detaljplanen är att säkerställa det allmänna intresset av dricksvattenförsörjning till hela Åstorp tätort fram till år 2050. Dagens reservoar rymmer 750 kubikmeter, det räcker inte längre till när kommuninvånarna blir fler och industrimarken ökar. Två vattenverk rivs för att ge plats åt Björnås nya vattenreservoar.
Nybyggnad av reservoarvolym Björnås, Åstorp
Avser nybyggnad av reservoarvolym i anslutning till befintlig volym i området Björnås i Åstorps kommun.
Va-sanering i Nyvång, Åstorps kommun
Befintliga spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar inkl. serviser för Carl Cervins väg i Nyvång kommer att saneras och ersättas med nya ledningar, delvis relining av rör genom strumpning utförs på spillvattenledning .
Ramavtal vinterväghållning Åstorp
Ramavtal som avser snöröjning, snöbortforsling samt halkbekämpning av kommunala vägar samt GC-vägar under vintersäsongen, på anmodan av Tekniska kontoret i Åstorps kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).