Alla aktuella anläggningsprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varm/värme i distrikt norra Skåne
Avser 1 beläggningsgrupp i norra Skåne; DNS 2101 Varm huvuddel 1, 2, 3 och option.
Utbyggnad av icke linjebunden kraft längs Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Ny kopplingscentral i Kattarp, rivning och byggnation av ny kopplingscentral i Ängelholm, nya fördelningsstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa.
Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Planer finns för ny golfbanan som kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.
Förlängning av Klippanvägen i Ängelholm
Avser ny väg från Klippanvägen vid Östergatan, via Pyttebron och vidare mot Havsbadsvägen där den ska ansluta till den nya planerade Järnvägsgatan. Vägen är planerad för bilar med en separat gång- och cykelväg. Klippanvägens förlängning är en del av det pågående arbetet med Ängelholmspaketet, som går ut på att skapa en långsiktig trafiklösning i centrala Ängelholm.
Utveckling av Stadsparken i Ängelholm
Detta är ett delprojekt i Ängelholmspaketet avser utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra storgatan
Signalarbeten längs järnväg Ängelholm-Maria
Gränssnitt mellan driftplats Ängelholm(stlv 95) och Kattarp(stlv 95) samt mellan driftplats Maria (stlv 95) och Helsingborgs ställverk (stlv 65).
Projektering och utredning VA ledningsnät 2021 - Tekniska konsulter
Omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster förprojektering och utredning inom VA ledningsnät.
Ombyggnad av Växthustomten i Ängelholm
Växthustomten ska utvecklas till en trädgårdspark. Med den nya dragningen av Klippanvägens förlängning kommer det stråk som går vid växthustomten att trafikeras. Men det lummiga området vid Rönne å där det tidigare stod växthus ska bli till en park på temat trädgård.
Renovering och ombyggnad av pumpstation, Ängelholm
Renovering och ombyggnad av spillvattenpumpstation.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 1
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Nybyggnad av gång och cykelbro i Ängelholm
Anläggande av en ny gång- och cykelbro över Rönne å mellan Haradal och Nybroskogen
Nybyggnad av gång och cykelväg i Ängelholm
Anläggande av gång- och cykelväg längs Åsbogatan.
Ramavtal Ljudmätning , Äneglholm.
Upphandling av konsult för ljudmätning. Möjlighet till förläning 1+1
Nybyggnad av läktare, måltorn och belysning i Ängelholm
Avser nybyggnation av läktare med underliggande kallförråd, måltorn med underliggande varmförråd samt belysningsanläggning med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av bränslemottagning i Ängelholm
Ombyggnad bränslemottagning av Åkerslundsverket.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats vid Magnarps skola
Ny gc-väg mellan busshållplats, skola och bostadsområde ingår.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning, nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig parkering i 6 år.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsyta till arenastaden.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.