Alla aktuella anläggningsprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg förbi Söderköping samt Skärgårdslänken
Projektet avser ny sträckning väster om staden, mötesfri väg med 3 alternativt 4 körfält, öppningsbar bro över Göta kanal. I projektet ingår även förlängning Skärgårdslänken som ska förena en ny sträckning av E22 med väg 210 mot Sankt Anna. Ca 10 km ny väg, 4 trafikplatser, akvedukt och högbro över Storån.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderköping
Ansökan om bygglov - anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov - transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Söderköping
Ansökan om bygglov - utegym.
Ombyggnad av gata i Söderköping
Ansökan om mark/bygglov - breddning av gata samt anläggande av parkeringsplatser.
Uppförande av stängsling, Prytsängen Söderköping.
Avser stängsling på fastigheten Prytsängen 1:8 i Söderköpings kommun för bete av får om ca 1400 meter, inklusive material- och arbetskostnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.