Alla aktuella anläggningsprojekt i Söderköping

Just nu finns inget projekt i Söderköping som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Utveckling av stråk för cyklister och gående vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser utveckling av stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående. Ombyggnaden kommer att ske i flera etapper, varav denna etapp omfattar: Två nya trappor mellan GC-stråket och gatunätet på östra sidan av ravinen Breddning och omdragning av befintlig GC-bana En platsbildning med bänkar och plantering En stödmur med bakomliggande spont En trägångbana intill bäcken nere i ravinen. Gångstigar i stenmjöl intill bäcken och nya bänkar Nytt säkerhetsräcke längs GC-banan
Utbyte av vägskyddsanläggningar längs järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Utbyte av vägskydd vid vid 4 plankorsningar samt uppgradering med helbommar vid 1 plankorsning (Älvåsvägen).
Ombyggand av luftledning i Östergötland
FL1 S1-3, FL6 S1-2 vid Göta kanal Anpassning luftledning 400 kv
Ramavtal avseende konsulttjänster inom MKB och GIS i Kinda kommun mfl
Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Nya va och avloppsledningar i Hävla
De gamla vatten- och avloppsledningarna på Sjövägen är dåliga och behöver bytas ut. Därmed kommer nya ledningar för vatten och avlopp att anläggas tillsammans med en tredje ledning för separat dagvatten som idag saknas på större delar av sträckan.

Se övriga projekt i Östergötlands län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).