Alla aktuella anläggningsprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsområde i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Nybyggnad av solcellspark i Motala
44 400 solpaneler, nybyggnad av fem transformatorstationer.
Nybyggnad av laddstolpar i Borensberg
Fyra-tio ultra-snabbladdare, framförallt avsedda för kommersiella fordon så som lastbilar, men även vanliga bilar. Det är 350 kilowattsladdare – ultra-snabbladdare.
Markarbeten på gator i Motala
Upprustning av gator
Bredbandsutbyggnad i Motala
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i de norra delarna och kompletteras i de södra delarna.
Relining av VA-ledningar i Motala 2022
Avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder i befintliga avloppsledningar samt renovering av brunnar.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 3
Exploateringsområde för verksamheter.
Nybyggnad av gc-väg i Motala
Nybyggnad av gc-väg
Nybyggnad av gc-väg i Borensberg
Ny gång- och cykelväg mellan Bråta hagar och intilliggande Hällalund.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Flytande gångstråk på Motala ström
Betongflytbryggor i tätorten Borensberg.
Finplanering av mark i Motala
Ny jord, plantera gräs, snygga till och släta till efter rivningen.
Markarbeten vid Ekebyborna kyrka
Dränering vid kyrkan

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).