Alla aktuella anläggningsprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank. 13 km lång sträcka.
Reinvestering av system för broavgifter på Motalabron, Sundsvallsbron och Skurubron
Projektet omfattar en komplett reinvestering av systemen för broavgifter på Motala och Sundsvallsbron samt ett nytt avgiftsystem på kommande nya Skurubron. Projektet omfattar ett nytt teknisktsystem samt drift och underhåll för att uppta brukaravgifter i minst 10 år. I systemet ingår tekniskutrustning på broarna samt ett gemensamt Data Service Center (DSC) där Transportstyrelsen hämtar passagedata så att fordonsägarna kan avgiftbeläggas.
Nybyggnad av solcellspark i Motala
44 400 solpaneler, nybyggnad av fem transformatorstationer.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Markarbeten på gator i Motala
Upprustning av gator
Bredbandsutbyggnad i Motala
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i de norra delarna och kompletteras i de södra delarna.
Upprustning av gatubelysning i Motala kommun
Upprustning av gatubelysning
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Exploatering för bostäder i Motala
Delar av fastigheterna Bråstorp 1:37, Bråstorp 1:39, Bråstorp 1:40, Bråstorp 1:41, Bråstorp 1:42, Bråstorp 1:44, Bråstorp 1:45, Bråstorp 1:49 och Bråstorp 1:50
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 3
Exploateringsområde för verksamheter.
Anläggning av konstgräsplan i Motala
Avser anläggande av konstgräsplan på befintlig gräsplan, uppförande av belysningsanläggning samt omkringliggande markarbeten.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 2
Exploateringsområde för verksamheter.
Nybyggnad av temalekplats i Motala kommun
Nybyggnad en temalekplats
Utveckling av friluftsområde i Motala
Utveckling av friluftsområdet vid Charlottenborg
Nybyggnad av flytbryggor i Motala
Avser upphandling av två stycken betongflytbryggor med 127 resp 94 meters längd.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Motala
Nybyggnad av 3 st utomhusbanor padel.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av 3 transformatorstationer Tybble 1:7,1:8,4:2.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation Jönsberg 1:6,1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation Kämpelandet 1:6,Vedemö 13:24.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Anläggande av våtmarkssystem för dagvatten i Motala
Åtagandet omfattar anläggning av Dansäter våtmarkssystem för dagvatten.
Utredning av VA-förhållanden i Borensberg, Motala
Uppdraget omfattar utredning av hur fastigheters dag- och dräneringsvatten är anslutet till det allmänna VA-nätet samt hur kommunens dagvattenbrunnar i det område som utreds är anslutet till det allmänna VA-nätet. De områden som ska utredas är belägna i Borensberg, område 1-3.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.