Alla aktuella anläggningsprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 16 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Nybyggnad av överföringsledning i Motala
Ny överföringsledning till Karshults reningsverk
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Utbyte elevator & renovering finmaterialficka i Motala
Utbyte elevator & renovering finmaterialficka på produktionsanläggningen i Motala
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 5
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Ombyggnad av signalställverk i Motala
Utbyte centralenhet, ställverk 95.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Nybyggnad av temalekplats i Motala kommun
Nybyggnad en temalekplats
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 3
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 4
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering Varamon 1:13,1:61,1:63,1:68.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Härseby 1:19. och Holm 6:80.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Trosby 1:14 och Trosby 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Tidsbegränsat lov - anläggande av parkering Kremlan 1,2,3,4,5,6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Tidsbegränsat lov - anläggande av parkering.
Renovering av utegym och fritidsområden i Motala
Reparation och renovering av näridrottsplatser

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.