Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av biogasanläggning i Linköping
Syftet med denna upphandling är att minska utsläppen av koldioxid genom att öka biogasproduktionen som ett alternativ till fossila bränslen. Målet med en ny LBG-anläggning är att lägga till redundans vid den befintliga anläggningen och utöka biogasproduktionen av LBG. Omfattning I leveransomfattningen ingår en komplett LBG-anläggning bestående av bland annat uppgradering/polering, kondensering, lagring och exportsystem för påfyllning av lastbilar. Ett support- och serviceavtal ingår i upphandlingens omfattning.
Utbyggnad av Ullevileden delen Gumpekullavägen-Mörtlösa i Linköping, etapp 2
Avser Ullevileden etapp 2, utbyggnad av delen Gumpekullavägen-Mörtlösa.
Exploateringsområde för ny stadsdel i Linköping
Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Ny rötkammare vid biogasanläggning i Linköping
The Purchaser plans to increase its biogas production and, as part of this expansion, construct two new digestion chambers (digesters) at its biogas plant in Linköping. One of the digesters will operate as a normal digester (primary) and the other one will operate as a secondary digester which substrate for the primary digesters. Scope: Two(2) digesters 6000 m3 according to specification. Detta delprojekt, 203 – Rötkammare, är uppdelat i nedanstående delentreprenader: - E1 – Rötkammare - E2 – Mark & bygg - E3 – Elinstallationer
Nybyggnad av brandstation i Ljungsbro
Nybyggnad av brandstation.
Byte av EKO-paket (panneko) vid panna 3, Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Omfattar byte av EKO paket (PANNEKO) inkl. ångsotblåsare, panna 3 (effekt panna 3 är ca 60 MW fastbränslepanna) KV1, Linköping såsom totalentreprenad. Med totalentreprenad menas såsom bland annat, rivning av befintlig utrustning, konstruktion, tillverkning och montering av ny utrustning.
Utbyggnad av gata, gc-väg för universitetssjukhuset i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Installation av laddstolpar i Linköping
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Utbyggnad av vägsträcka i Linghem, Linköping
Linghem förlängning Fågelsångsvägen
Ny krafttransformator till station M3 Gärstad i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV till station M3 Gärstad.
Ombyggnad av gata och VA i Linköping
Objektet består av ombyggnad av St. Larsgatan på sträckan Drottninggatan till Storgatan ca 220 meter, anläggning av en hållplats, flytt av en hållplats samt ombyggnad av området med befintlig trädplantering på Trädgårdstorgets södra sida. I entreprenaden ingår även förnyelse av vattenledning i St. Larsgatan mellan Drottninggatan och Nygatan, ca 120 meter rörspräckning/infodring. Befintlig vattenledning är från 1920, dim 200 GJJ.
Byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadsverket i Linköping
Syftet med upphandlingen är att handla upp en (1) Leverantör för att genomföra byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadverket.
Underhållsbeläggningar vid resecentrum i Linköping
Uppdraget avser underhållsbeläggningar på Linköpings resecentrum, delen för stadsbussar.
Nybyggnad av staket runt Gärstad avfallsanläggning, Linköping
Upphandlingen omfattar leverans och montering av staket runt norra delen av deponi Gärstad, längd cirka 2200 meter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för anläggande av parkeringsplats - 14st ställplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).