Alla aktuella anläggningsprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Renovering av järnvägsbro vid Motala ström i Skärblacka
Km 5+817. Ommålning stålkonstruktion samt betongreparationer. Bandel 563.
Utbyggnad av gata och gc-väg i Finspång
Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg
Nybyggande av GC-väg i Finspång
GC-väg mellan Norrmalm-Lillängens
Ny pendlarparkering i Finspång
Nybyggnad av pendlarparkering på Mellangrind
Nybyggnad av transformatorstation i Finspång
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Finspång
Anordnande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av va-ledning i Finspång
Väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning och avlopp.
Utbyte av paneler i avfallspanna i Finspång
Avser byte av paneler i andra draget och baffelväggar i avfallspanna.
Framtagande av avfallsplan för Finspångs kommun
Finspångs kommuns avfallsplan är i behov av en större omarbetning. Den nya planen är tänkt att fungera som ett aktivt styrdokument i kommunen, med framförallt fokus på hushållsavfall och kommunalt avfall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.