Alla aktuella anläggningsprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av Prefabricerade Modulstationer 46/10 kV, Vattenfall Eldistribution
Vattenfall Eldistribution har för avsikt att upphandla 2 pilotinstallationer av Prefabricerade Modulhus innehållande metalkapsladeställverk 46 kv och 10 kV inklusive kontrollutrustning. Där 2 leverantörer tilldelas varsin station. Station 1 - Igelfors, Station 2 - Annan ort.
Nybyggnad av pelletspanna i Finspång
Nybyggnad av pelletspanna, 5Mvh med option på ytterligare 5Mvh.
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Ny gc-väg mm i Finspång
En omgestaltning av Hyttvägen där en gång- och cykelväg tillsammans med ett nytt hållplatsläge.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).