Alla aktuella anläggningsprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av solcellspark i Åtvidaberg
Planer finns på att bygga en större park på mellan 15 och 20 megawatt.
Sanering av mark i Åtvidaberg
Schaktning och borttransport av stora mängder dioxinförorenat markmaterial och därmed förenliga saneringsåtgärder för ett dioxinförorenat område.
Utbyggnad av fibernätet i Åtvidabergs kommun
Utbyggnad av fiberinfrastruktur.
Viltolycksreducerande åtgärder i Åtvidaberg
Åtgärder för att minska viltolyckorna i form av faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter längs väg 134 och väg 35.
Nybyggnad av busshållplats i Åtvidaberg
Busshållplats vid Mårsäng
Ombyggnad av va- avloppsledningar i Åtvidaberg
Byta vatten- och avloppsledningar och samtidigt lägga ner dagvattenledningar i gatumark i Åtvidabergs centrala delar. Det innebär att Stenhusgatan kommer vara avstängd för genomfartstrafik mellan Åswärdsbacke och Bäckstedts gata.
Målning av tvätthall i Åtvidaberg
Målning av tvätthall vid Åtvidabergs brandstation
Utvändiga arbeten på brandstation i Åtvidaberg
Byte av tak och fasadplåt Falerums brandstation.
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).