Alla aktuella anläggningsprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av idrotts- och rekreationsområde i Åtvidaberg
Verksamheter kopplade till tillfällig vistelse, såsom campingstugor, samt möjlighet att anlägga båtbryggor i planområdets södra del. Idrottsplatsen får utökad byggrätt för att möjliggöra en eventuell byggnation av tillhörande byggnader såsom omklädningsrum, läktare m.m
Utbyggnad av bredband i Åtvidabergs kommun
Utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden.
Exploatering av mark i Åtvidaberg
Entreprenaden omfattar utbyggnad av VA‐ledningar, gator inklusive förberedelse för el, belysning och fiber för utökning av befintligt bostadsområde vid Basthagsvägen i Åvidabergs kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Åtvidaberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Åtvidaberg
Nätstation n155457 fågelmålen, rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Åtvidaberg
Nätstation n155459 viggebyholm, rivning av befintlig.
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.