Alla aktuella anläggningsprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förnyelse av transformatorstation i Piteå
Avser förnyelse av transformatorstationen PT3243 Rosvik, genom att uppföra en helt ny inomhusstation invid den befintliga utomhusstationen.
Reparation av bro vid Borgforsen
Bandel 153, km tal: 104+193. Betongreparationer och pågjutning av skivpelare belägna i vatten, betongreparationer på trågbalkens över yta, insida och utsida samt balkarnas ändar på norra sidan, isolering av jordsida ändskärmar, slamning av delar av trågbalken samt luftsida ändskärmar, målning av räcken.
Nybyggnad av infartsväg till äldreboende i Piteå
Avser nybyggnad av tillfartsväg till äldreboende som ska byggas öster om området Strömnäsbacken och Nötövägen. Infartsvägen som upphandlas är en ca 400 meter lång grusväg där även anläggning av VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, tomrör för opto och nya elledningar ingår.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Återställning av flottledsrensade vattendrag med grävmaskin inkl. förare Norrbottens län, Åbyälven
Länsstyrelsen Västerbotten upphandlar inom EU LIFE Projektet ReBorN miljövårdsarbeten med grävmaskin. Inom projekten ska påverkade vattendragssträckor återställas med hjälp av grävmaskin till ett så naturligt ursprung som möjligt med en variation av ex.vis forsnackar, ståndplatser, djuphöljor, grundområden, lekområden och död ved. Målet är också att återskapa vattendragens ursprungliga bredd/våtyta och att öppna upp avstängda sidogrenar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Bygglov för nybyggnad.
Tillbyggnad av plank i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av plank/insynsskydd/staket.
Nybyggnad av plank i Piteå
Bygglov för uppförande av plank/insynsskydd/staket.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ställverk).
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.