Alla aktuella anläggningsprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny infrastruktur för bostäder i Piteå
Planeras för ca 200 bostäder fördelat på ca 70 villor, 50 par-/radhus samt 80–90 lägenheter, skola och idrottshall.
Ny beläggning på gator i Piteå
Fläktgatan Fabriksgatan * C-stan Hallgrensväg Kyrkbrogatan Norra Ringen Olof Palmes gata Prästgårdsgatan Degeränget Degerängsvägen/Kolungsvägen * Munksund Munksundsvägen * Öjebyn Sandgatan
Restaurering av innergårdar i Centrumområdet i Piteå
Avser restaurering av innergårdar på centrumområdet, Hamnplan och Trädgårdsgatan i Piteå. Arbetet innefattar arbeten med betongbjälklag mm på 3 st gårdar.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar mm i Piteå
Avser ombyggnation av befintlig gata, byte av VA-ledningar och servisledningar samt anläggning av ny opto. Arbetet ska utföras på Kurirvägen från Munksundsvägen till Pitholmsgatan, sträckan är ca 630 m lång.
Reläskyddsutbyte på transformatorstationer i Region Norr
Reläskyddsutbyte elkraftsanläggningar, Region Norr, Långträsk och Vännäs samt option på Jörn.
Färdigställande av infartsväg mm på Strömnäsbacken i Piteå
Avser färdigställande av befintlig infartsväg samt byggnation av GC-väg till nytt område i projektet Stadsutveckling öster. I projektet ingår två tillgänglighetsanpassade busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder som passager. Nötövägens anslutning till Svartuddsvägen vid Strömnäsbackens förskola dras samtidigt om.
Fasadarbeten mm i vattenverk i Piteå
Fasadarbete och byte av maskiner mm i vattenverk.
Ombyggnad av gata i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintliga gator, nyanläggning av gång- och cykelväg längs Fläktgatan mellan Bilhallen och Ö&B. Ny gång- och cykelvägsbelysning ska anläggas samt en tillgänglighetsanpassad busshållplats.
Ombyggnad av gata i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig gata samt anläggande av ny kantstensavskild gång- och cykelväg. Va-ledningarna inklusive servisledningar ska förnyas och ny opto ska anläggas. Sträckan är ca 635 meter.
Upphandling av mobil reservkraftsanläggning, Piteå Näringsfastigheter AB
Målet med upphandlingen är att tillgodose Piteå Näringsfastigheters behov av reservkraft i en containerlösning.
Åtgärdande av vandringshinder i Storsträskbäcken, Piteå och Kvarnbäcken, Bodens kommun
Avser åtgärder för tre vägtrummor i Norrbottens län, Storsträskbäcken, Piteå kommun och Kvarnbäcken, Bodens kommun.
Nybyggnad av staket i Piteå
Staket inklusive grindar Badhusparken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).