Alla aktuella anläggningsprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vätgasstation i Piteå
Förhandsbesked för nyetablering av bensinstation avsedd för vätgas. Planeras för en kapacitet att tanka 200 och 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar.
Installation av slamskrapor mm vid Sandholmens avloppsreningsverk i Hortlax, Piteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: Installation av nya slamskrapor och dekanteringsrännor i sex sedimenteringsbassänger, Betongåtgärder i botten på sex sedimenteringsbassänger, Beläggningsåtgärder i skvalzoner i bassänger samt diverse efterlagningsåtgärder. Entreprenad 1. Bygg/betong Entreprenad 2. Installation av slamskrapor
Nybyggnad av maskinhall, kontor mm i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industrihall, mur och plank.
Nybyggnad av GC-väg samt ombyggnad av gata i Piteå
Omfattar byggnation av ny GC-väg samt avsmalning och förbättring av säkerhet med ny belysning på befintlig gata längs Järnvägsgatan mellan Pitholmsgatan och Furubergsvägen i Piteå kommun. Totalt ca 1200 meter lång sträcka planeras åtgärdas.
Installation av nytt åskskydd på vattenverk i Öjebyn
Avser nybyggnad av åskskyddssystem på Degeränget.
Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Avser ny gång- och cykelväg längs Nötövägen.
Rivning av bensinstation i Piteå
Rivning av bensinstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).