Alla aktuella anläggningsprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.
Halvvarm beläggning på väg 98 sträckan Nybyn-Paalo
År 1 igångsättning 2022-05-23 klart 2022-10-07. År 2 igångsättning 2023-05-22 och klart 2023-10-06.
Ombyggnad av väg och VA-ledningar i Rosvik, Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintliga gator och VA-ledningar. Arbetsområdet börjar i korsningen Ängsvägen/Pitevägen, fortsätter längs hela Ängsvägen och viker sedan av in på Norsvägen (mellan Ängsvägen och Lulevägen) samt Handelgränd.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 4 och 5
Avser restaurering av etapp 4 och etapp 5 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag, byte av staket på gård 1-5 samt befintlig transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 7, 8, 9, 11 samt Kyrkbrogatan 6 och 8.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA, samt anläggning av busshållplats.
Reparation av bro vid Borgforsen
Bandel 153, km tal: 104+193. Betongreparationer och pågjutning av skivpelare belägna i vatten, betongreparationer på trågbalkens över yta, insida och utsida samt balkarnas ändar på norra sidan, isolering av jordsida ändskärmar, slamning av delar av trågbalken samt luftsida ändskärmar, målning av räcken.
Nybyggnad av maskinhall, kontor mm i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industrihall, mur och plank.
Ombyggnad av gata och VA inkl GC-väg i Öjebyn
Omfattar ombyggnation av befintliga gator och gång- och cykelvägar, nyanläggning av gång- och cykelvägar samt VA och opto. Ny gång- och cykelvägsbelysning ska anläggas samt tillgänglighetsanpassade busshållplatser och passager.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Pite Energi AB
omfattar köp av en (1) styck Mobil reservkraft med option på att köpa ytterligare en (1) styck likadan om behovet skulle uppstå.
Nybyggnad av GC-väg samt ombyggnad av gata i Piteå
Omfattar byggnation av ny GC-väg samt avsmalning och förbättring av befintlig gata längs Järnvägsgatan mellan Pitholmsgatan och Furubergsvägen i Piteå kommun.
Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 7
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Avser ny gång- och cykelväg längs Nötövägen.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Piteå
Bygglov för fasadändring av bensinstation.
Installation av gassläckningsanläggningar vid Sandholmens ARV, Hortlax
Omfattar projektering, leverans, installation och drifttagning/kontroll etc. av två (2) stycken av varandra fristående gassläckanläggningar i Sandholmens reningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).