Alla aktuella anläggningsprojekt i Överkalix

Just nu finns inget projekt i Överkalix som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Marksanering Båtskärsnäs 2023 i Kalix
Entreprenaden avser sanering av förorenad mark vid Båtskärsnäs före detta sågverk i Kalix kommun.
Nya busshållplatser längs E10 vid Abisko östra
Två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen. Ny busshållplats vid Abisko östra. Nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra. Ca 200 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg. Strukturering av korsning inklusive hastighetsdämpande åtgärd längs Kalle Jons väg och Karvens väg.
Nybyggnad av cirkulationsplats, GC-väg mm i Sävast, Boden
Objektet består av GC väg, busshållplatser och cirkulationsplats i anslutning till Boden Business Park.
Upprustning av turbåtsangöring/brygga i Luleå skärgård
Avser ombyggnation av befintlig turbåtsbrygga på ön Kluntarna i Luleå skärgård. Förtöjning: Flytbrygga/boj. Hamndjup: 2,5 - 4 meter. Hamnplatser: 35-40 gästplatser. Idag består bryggan av metallfundament som är fyllda med stenblock betong samt ett trädäck. Befintligt trädäck beräknas kunna återanvändas till stor del av angöringen.

Se övriga projekt i Norrbottens län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).