Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte längs Pite- och Skelleftebanan, etapp 2
Spårbyte och ballastrening, bandel 141 och 143. Spårbyte på Bastuträsk driftplats bandel 124 ingår, spår 3 och 4. Piteå-Älvsbyn och Skellefteå-Bastuträsk.
Förberedande muddringsarbeten i farled i Luleå
Objektet är en del av projekt Malmporten (1443085) och avser förberedande muddringsarbete, omfattande muddring av ränna, utskiftning av Mellan Skvampen, hantering av M3-massor i Mellan Skvampen samt byggnation av spärrvall, muddring av delar av Sandgrönnleden (farled nr. 764) samt frivillig option avseende förorenade M3-massor i hamnområde och farled nr. 763 som ska muddras och transporteras till och användas som fyllnadsmaterial inom utskiftningsytan i Mellan Skvampen.
Ny intagsdel och mekanisk rening på Uddebo reningsverk i Luleå
Ny intagsdel samt mekanisk rening till Uddebo reningsverk.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Denna entreprenad avser förberedande mark-, och gatuarbeten, VA-arbeten, ledningsdragning, belysning samt pumpstationer på Hertsöfältet inför fortsatt exploatering.
Exploatering för nytt industriområde i Luleå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av industri och verksamheter. Del av Rutvik 14:17 m.fl.
Nybyggnad av parkeringshus i Luleå
Nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med omkring 135 parkeringsplatser för bil.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Omtoppning av plattor vid flygplats i Luleå
Avser reparation och utbyggnad av plattytor på flygplats. Arbetet omfattar rivning, fräsning av befintliga betong och asfaltsytor. Påförande av nytt asfaltslitlager samt beläggningsarbeten i form av platsgjuten betong. Entreprenaden omfattas även av mindre mark- och VA- arbeten i anslutning till plattytor.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
En etapp till med överföringsledning mellan Luleå och Råneå
Ny infart och panncentral i Luleå, etapp 7
Avser ny infart och panncentral.
Ombyggnad till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten vid F21 i Luleå
Avser bygg- och installationsarbeten för ombyggnad av ett förråd till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten på F21. BTA ca 180 kvm med tillhörande pumpgrop och utvändiga arbeten som omfattar ett skärmtak med OPA ca 28 kvm och en utrymningstrappa.
Nybyggnad av maskinhall på Junkön, Luleå
Avser nybyggnad av maskinhall på Junkön, Luleå skärgård.
Upprustning av innergård vid flerbostadshus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten, dränering, ny innergård, ny utvändig belysning. Behandlad tomtarea: ca 4860 m2.
Utbyggnad av optofibernätverk i Luleå hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Installation av optofibernätverk (Internt nätverk) i ring som förbinder följande hamnområden: AVT Victoriahamnen, Shorelink Victoriahamnen samt Sjöfartshuset Strömören. Option på ytterligare installation till följande hamnområden: Uddebovakten (Option), Torrbulkkajen (Option) samt Skvampens djuphamn (Option). Arbetet kommer att ske etappvis under 2024 - 2027 inklusive optioner.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning vid Uddebovägen på Svartön i Luleå
Befintlig fjärrvärmeledning längs Uddebovägen på Svartöns industriområde behöver flyttas för att skapa utrymme för ny infrastruktur. Objektet avser nybyggnad av ca 1600 m fjärrvärmeledning av dimension 400/710 samt fördelnings- och servisledningar ca 500 m.
Byte av styrsystem i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser byte av styrsystem på HVC 4 i Luleå.
Markarbeten vid flerbostadshus i Luleå
Markarbeten med avsikt att tjälsäkra marken.
Åtgärdande av vandringshinder (valvbågar och broar) TRIWA, projektområde 3, Länsstyrelsen Norrbotten
Avser åtgärder för 4 stycken vandringshinder i Norrbottens län.
Flytande sopsorteringsstation till Junkön i Luleå
Upphandlingen omfattar en flytande sopsorteringsstation till Junkön i Luleå Skärgård. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Luleå kommuns behov av en (1) sopsorteringsstation som ska utrustas med tre (3) stycken container som möjliggör sortering av avfall.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Nybyggnad av stängsel i Luleå
Nybyggnad av mast med radarantenn samt tillhörande teknikbyggnad inkl. reservkraftverk, stängsel med containertråd runt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).