Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Södra Malmbanan och Haparandabanan
6 års kontraktstid med 1 år på option.
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård. Bulleråtgärder mm.
Ny intagsdel och mekanisk rening på Uddebo reningsverk i Luleå
Ny intagsdel samt mekanisk rening till Uddebo reningsverk.
Ombyggnad av gata mm i Luleå
Avser ombyggnation av Småbåtsgatan mellan Södra hamnleden och Bangårdsgatan. Projektet innefattar ombyggnation av gång- och cykelvägar, ny belysning, nya VA-ledningar samt anpassning av anslutningar till närliggande fastigheter.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Utbyggnad av transformatorstation i Luleå
Luleå Energi Elnät AB avser att under 2022-2025 förstärka matningen i nya stationen PT38 Hertsöfältet med 4 st krafttransformatorer. Uppdraget avser att leverera, transportera och montera nedan transformatorer till driftfärdigt skick: 2 st krafttransformatorer 150/46 kV, 80 MVA 2 st krafttransformatorer 150/23 (11,5) kV, 80 MVA.
Nybyggnad av park och dagvattendamm i Luleå
Avser anläggande av parkytor, dagvattendamm och utbyggnad av VA-ledningar.
Fiberschakt i Vitådalen
Schakt och förläggning av kanalisation på landsbygden i Vitådalen med omnejd under 2022-2023
Nybyggnad av avloppspumpstation i Luleå
Avverkning och markarbeten för ny avloppspumpstation p23 med nödutlopp samt gc-väg och va-ledningar.
Kulvertbyte vid fastigheter på Hertsön i Luleå etapp 1
Avser kulvertbyte mm på fastigheterna Hertsön 11:464, Hertsön 11:465, Hertsön 11:466, Hertsön 11:467, Hertsön 11:549, Hertsön 11:470, Hertsön 11:472, Hertsön S:25 och Hertsön S:26, gatuadress: Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen.
Nybyggnad av datorhall i Luleå
Nybyggnad av datahall samt uppförande av antenn.
Byte av ventilation i busstation i Råneå
Avser byte av ventilation till ny ventilation med inbyggd styr i det nya ventilationsaggregatet samt ny shuntgrupp och frånluftfläkt grill.
Nybyggnad av maskinhall/carport i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Steelwork for test setup (bridge testing), Luleå Tekniska Universitet
This procurement concerns the supply of materials and equipment for the manufacture, assembly and treatment of a structural steelwork, including the fixing and fastening of a steel frame.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Byte av styrsystem i brandstation i Råneå
Avser byte av styrsystem för fastighetsdrift i Råneå Brandstation.
Rivning av vattenverk i Luleå
Rivning av f.d vattenverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).