Alla aktuella anläggningsprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm uppdelad i 2 våningar.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggandet av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen samt en ny väg mellan Lastvägen och Malmvägen i Kiruna kommun. Ingående arbeten kommer att bestå av Mark, VA, och Belysning.
Anläggande av dagvattenmagasin i Nya Kiruna Centrum
Omfattar anläggandet av två öppna fördröjningsmagasin av dagvatten i nya Kiruna Centrum samt inkoppling mot existerande dagvattennät.
Nytt rörsystem för sandpumpning till Kiruna dammar
Detta projekt innefattar tillverkning av delar för anläggning av tre stycken teleskopsystem som ska anslutas till befintligt rörsystem kring LKABs sanddeponi i Kiruna. Syftet med teleskopsystemet är att fördela flödet av sand till deponin via ett jämt flöde ur de sju spigoterna i teleskopsystemet.
Utbyggnad av fibernätet i Svappavaara
Avser nybyggnation av fibernät Abisko - Svappavaara.
Leverans/Installation av reservkraft till äldreboenden i Kiruna kommun
Objektet innefattar leverans, montage och installation av reservkraftaggregat till Blomstergården, Vittangi samt Videgården, Karesuando.
Nybyggnad av vägbelysning i Kiruna
Omfattar drifts- och underhållsarbeten för kommunal vägbelysning i Masugnsbyn. Belysningsanläggningen består av trästolpar och luftledning som behöver bytas ut, placeras om och rivas. Projektet är uppdelat i fyra etapper varav den första etappen ska genomföras.
Utvändigt underhåll av brandstation, räddningscentral i Kiruna
Avser rivning av brandtorn och ombyggnad- tak på befintlig brandstation.
Säsongsbyggledare El, Malmbanan/Program ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader. Placeringsort Kiruna.
Ombyggnad av värmeverk i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ändrad planlösning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).