Alla aktuella anläggningsprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omtoppning av rullbana 03-21 mm på Kiruna Airport
Omtoppning med nätarmering av Rullbanan och taxibanorna A och B på Kiruna flygplats, ca 150 000 m2. TWY A samt vändplatserna i båda banändorna ska breddas i samband med omtoppningen vilket innebär att även mark- och elarbeten ingår. I entreprenaden ingår även ett antal andra markåtgärder nära banan så som att anlägga en utryckningsväg från brandstationen, att ta bort ett antal gamla militära väganslutningar och uppställningsytor i anslutning till banan.
Nybyggnad av rastplats vid E10 i Kiruna
Rastplats inklusive rastplatsbyggnad med effektbelysning nedanför Luossavaara.
Nybyggnad av maskinhall och kontor i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm uppdelad i 2 våningar.
Nytt skred- och lavinvarningssystem vid Abisko och Björkliden
Längs bandel 111 mellan driftplatserna Abisko Östra och Björkliden. Rivning av befintlig anläggning.
Tak- och målningsarbeten på stationsbyggnader vid Kopparåsen
Tak- och målningsarbeten på 7 byggnader på stationsområdet Kopparåsen, vilket är ett skyddat område. Bandel 100:1.
Nybyggnad av maskinhall i Kiruna
Nybyggnad av maskinhall.
Byggplatsuppföljning för BEST-produktioner i Kiruna och Gällivare styrområde
Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet. Gäller Kiruna malmbangård ny spåranslutning mot LKAB etapp 2 samt Peuravaara ny spåranslutning mot Copperstone.
Rivning av antenner vid Eiscat i Kiruna, Sverige och Sodankylä, Finland
This enquiry describes the scope and requirements for demolition and final removal of the old EISCAT 32m dish antennas located at the EISCAT Kiruna, Sweden and EISCAT Sodankylä, Finland sites. The enquiry is for removing both antennas, but a Tenderer can opt for offering removal at just one of the sites.
Utbyggnad av laddinfrastruktur i NIO-området, Kiruna
Avser Laddinfrastruktur NIO-området Kiruna.
Anläggande av fördröjningsmagasin för dagvatten och reningsvåtmark vid Luossajoki, Kiruna kommun
Objektet avser anläggande av Fördröjningsmagasin för dagvatten och reningsvåtmark vid Luossajoki, Kiruna kommun.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kiruna
Projektet avser anläggande av Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och består av följande: - Stopphållplats Österleden, Nära Raketskolan - Gångväg Apatitvägen, Vid Luossavaaraskolan Hastighetssäkrande åtgärder görs genom att anlägga trottoarer samt refuger.
Kontraktsuppföljning/BPU gällande Kiruna malmbangård samt Peuravaara
För kontraktsuppföljning i entreprenadskedet (BPU) gällande Kiruna malmbangård ny spåranslutning mot LKAB etapp 2 samt Peuravaara ny spåranslutning mot Copperstone.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- teknikbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).