Alla aktuella anläggningsprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärdande av vandringshinder vid Torne-Kalixälv, paket 4
Vandringshinder vid Alttajoki väg 877, Kulijoki väg E45, Ryssäjoki väg E45, Sulajoki väg E45 och Kallokajoki väg E45.
Nybyggnad av verkstad, lager mm i Kiruna
Avser nybyggnad av verkstad, lager, butik och kontorsytor.
Ny infrastruktur för bangård mm i Kiruna
Den nya Sjöbangården kommer att anläggas med 9 spår i bredd som mest och utmed denna kommer ny infartsväg, gång- och cykelväg, servicevägar, media och skalskydd att anläggas. Anslutningen av den nya Sjöbangården mot Malmbanan och LKABs lok- och vagnsverkstäder kommer att ske ca 1 km längre bort utmed Kiruna Malmbangård (KMB) varför anslutningsspår och växlar kommer att anläggas sidan av dagens KMB. Anläggningsarbeten kommer i huvudsak att utföras under år 2022-2023.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggandet av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen samt en ny väg mellan Lastvägen och Malmvägen i Kiruna kommun. Ingående arbeten kommer att bestå av Mark, VA, och Belysning.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Jukkasjärvi
Objektet avser anläggande av två nya bostadskvarter i Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, skidspår, opto, kraft och belysning.
Nybyggnad av snabbladdare i Kiruna
Två laddningspunkter för publik snabbladdning av personbilar och tunga fordon planeras i kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och Arjeplog
Nya busshållplatser längs E10 vid Abisko östra
Två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen. Ny busshållplats vid Abisko östra. Nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra. Ca 200 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg. Strukturering av korsning inklusive hastighetsdämpande åtgärd längs Kalle Jons väg och Karvens väg.
Anläggande av parkeringar vid Nya Kiruna Centrum
Avser anläggande av 2 st parkeringar i Kiruna kommun. (NKC) Entreprenaden omfattar anläggande av parkeringar på kvarter 96 och 99.
Nybyggnad av omlastningsstation och räls för kompremering av avfall i Kiruna
Omlastningsstation/tipp avsedd för avfall som ska tippas i containrar för komprimering för att sedan transporteras automatiskt via räls.
Anläggande av lokalgata mm på Östra industriområde, Kiruna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, belysning och opto.
Energiborrning vid forskningsstation i Abisko
Projektet avser energiborrning i samband med ny bergvärmeanläggning till forskningsstation i Abisko.
Byte av ställverk och styrutrustning till befintligt reservkraftsanläggning i KK2, Kiruna
Beställaren avser att i projekt ”Ställverksbyte K Anrikningsverk 1 /K Kulsinterverk 2” under Etapp 3, våren (2022), byta ut ställverk och styrskåp för reservkraftgeneratorer i K Kulsinterverk 2 (KK2). Eftersom generatorerna nyligen renoverats avses dessa behållas.
Nybyggnad av skärmtak och vägar i Kalixfors, Kiruna
Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Leverans/Installation av reservkraft till äldreboenden i Kiruna kommun
Objektet innefattar leverans, montage och installation av reservkraftaggregat till Blomstergården, Vittangi samt Videgården, Karesuando.
Utbyte av ventilationsaggregat vid lokstall i Kiruna
Avser utbyte av ett befintligt ventilationsaggregat (FTX) som ventilerar spolhall för loktvätt. I entreprenaden ingår demontering av befintligt ventilationsaggregat inklusive el, styr och rör samt leverans och montage av nytt ventilationsaggregat.
Trafikåtgärder, Adolf Hedinsvägen i Kiruna
Entreprenaden omfattar trafiksignals-arbeten med tillhörande markarbeten. Gäller Gruvvägen - Adolf Hedinsvägen - Apatitvägen
Nybyggnad av vägbelysning i Kiruna
Avser anläggande av vägbelysning i Masungsbyn.
Ombyggnad av trottoar i Luossavaara
Avser option på trottoar längs Hjalmar Lundbohms vägen mellan ny GC väg E10 och Dubengatan, en sträcka av ca 100 m.
Ombyggnad av rullskidbana i Luossavaara
Avser option på förbättringsåtgärder rullskidbanan.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).