Alla aktuella anläggningsprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring/sanering av sjö i Kiruna
Avser muddring/sanering av sjö.
Nybyggnad av verkstad, lager mm i Kiruna
Avser nybyggnad av verkstad, lager, butik och kontorsytor samt en relax. Eventuella hyresgästanpassningar kan förekomma.
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum
Detta projekt innefattar anläggandet av ytskikt i nya Kiruna centrum. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt(asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) i återstående delar av kvarter 1 till 10, totalt ca. 60 000 m2. Uppdraget beräknas pågå i fyra- fem år med delar av centrum som projekteras och anläggs respektive år med projektering (fas 1) under vinter/vår och anläggande (fas 2) barmarkstid varje år.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm uppdelad i 2 våningar.
Anläggande av fjärrvärme- och vattenledning, Luossavaara-Jägarskolan
Projektet innefattar anläggandet av Ny Fjärrvärme-och Vattenledning i delar av Kiruna C.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggandet av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen samt en ny väg mellan Lastvägen och Malmvägen i Kiruna kommun. Ingående arbeten kommer att bestå av Mark, VA, och Belysning.
Reinvestering av Transformator T10, LKAB Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans, montage och drifttagning transformator T10.
Energiborrning vid forskningsstation i Abisko
Projektet avser energiborrning (tre borrhåll om cirka 550 meter vardera) i samband med ny bergvärmeanläggning till forskningsstation i Abisko.
LKAB LF-39180 El- och styr tryckstegring
LKAB planerar att bygga en dräneringsstation för att kunna möta framtida behov som uppstår under kommande höjningar av sandmagasinet. I dagsläget finns tre avfallsledningar som pumpar avfallet från anrikningsprocessen till sandmagasinet. Pumparna för dessa linjer är placerade i Anrikningsverket. Kommande höjningar av sandmagasinet innebär att vi med befintliga pumpar inte klarar att trycka avfallssanden upp till magasinet. Målet med projektet är att klara av planerad produktion fram till år 2030 Denna entreprenad omfattar montage för El- och styr-installationer.
Byggledare signal till Norra Malmbanan/Entreprenad ERTMS
Styrområde Kiruna och Björkliden.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).