Alla aktuella anläggningsprojekt i Jokkmokk

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stationsförnyelse Letsi
Letsi PK46 stationsförnyelse.
Ny gc-väg längs väg E45 genom Kåbdalis
Ca 1,4 km lång sträcka. Längsgående gång- och cykelväg samt passager över E45. Trafiksäkerhetsåtgärder.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E45 genom Porjus
Beläggning av E45 samt ombyggnad av gång- och cykelbana genom Porjus. Busshållplats, ny gångbana, hastighetsdämpande refug, passager.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kåbdalis, etapp 3
Projektet omfattar ombyggnation och ny förläggning av spillvatten- och färskvattenledning längs E45 i Kåbdalis samhälle. Schakt för rörförläggning kommer att utföras delvis på E45.
Åtgärdande av vandringshinder i Jokkmokks kommun
Avser åtgärdande av sex vandringshinder i Jokkmokks kommun.
Upphandling av tre arbetsledare till restaureringsarbete i Pärlälven i Jokkmokks kommun
Avser tre arbetsledare till restaureringsarbete vid Pärlälven i Jokkmokks kommun.
Renovering av staket vid kyrka i Jokkmokk
Avser åtgärder på omgärdningar, renovering av staket vid Jokkmokks kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).