Alla aktuella anläggningsprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Växelbyten längs Malmbanan sträckan Linaälv-Kalixfors
Omfattar byte av 11 spårväxlar längst bandel 113 på Malmbanan i Linaälv, Harrå, Fjällåsen, Gäddmyr och Kalixfors.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gällivare
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 812 km.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten. 1. Entreprenad för mark 2. Entreprenad för el Anbud får lämnas för en entreprenad eller för båda entreprenaderna. Entreprenadarbetena omfattar även option att komplettera utbyggnad för startextension bana 30 med turnpad.
Anläggande av miljözoner i Malmberget
För delar av Malmbergets centrum kommer en miljözon av mer permanent karaktär att anläggas. Denna kommer att vara tillgänglig för allmänheten och fundera som park, besöksmål och aktivitetsyta under en längre tid. De delar av Malmbergets centrum som denna entreprenad omfattar är Torget, Fokushuset och Norrskensplatsen.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Byte av vägbelysning etapp 2, Vitåfors Malmberget
Avser byte av vägbelysning såsom stolpar, armaturer och kablage inom Vitåfors industriområde av en sträcka på ca 1800 meter.
Ny ställverkscontainer till LKAB Minerals Vitåfors
Avser en ställverkscontainer innehållande ett nytt lågspänningsställverk, högspänningsställverk och transformator inklusive komplett installation och idrifttagning av containerställverket.
Utbyte av rörstöd till TMC-ledning i Vitåfors
Avser utbyte av rörstöd till tmc-ledning Vitåfors.
Installation av grundvattenrör i jord, Malmberget
Entreprenaden omfattar Installation av grundvattenrör i jord, Malmberget.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Ansökan om bygglov lekpark forsvallen.
Nybyggnad av markanläggning i Gällivare
Ansökan om bygglov för pulkabacke koskullskulle 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns245371.
Nya påkörningsskydd vid MK3, Malmberget
Avser påkörningsskydd MK3 Malmberget.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.