Alla aktuella anläggningsprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bangårdsförlängning i Sikträsk
Förlängning av mötesspår. Spår 2 förlängs ca 350 meter. Spår 3 rustas upp och förlängs till 200 meter.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten. 1. Entreprenad för mark 2. Entreprenad för el Anbud får lämnas för en entreprenad eller för båda entreprenaderna. Entreprenadarbetena omfattar även option att komplettera utbyggnad för startextension bana 30 med turnpad.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg, Vassara Torg i Gällivare.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Alliansen krossanläggning ställverkscontainer, LKAB Malmberget
Avser en ställverkscontainer som skall förse Alliansen krossanläggning med kraft. Containern skall inrymma separata utrymmen för högspänningsställverk, transformator samt lågspänningsställverk.
Kapten 600, Containerställverk 400V och 6kV, Malmberget
Nytt containerställverk som ersätter gamla befintliga fasta 6kV och 0,4kV.
Containerställverk 400V, Ny laddstation MUJ, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår byggnation av en ny laddstation placerad underjord i Östergruvan på 1240 m. avv. Denna förfrågan avser leverans av ett 0,4 kV containerställverk med 6 kV och 1 kV:s fördelning samt styrskåp och som kommer att placeras i laddstation.
Containerställverk Ånga MK3, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår projekt Ånginjektering i Slurrytank MK3, anläggningens funktion är att höja temperaturen på slurryn som går in i första prosessstegen i MK3 vilket kommer resultera i produktionsökningar.
Rivning och sanering av mark inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattar: Selektiv rivning av f.d. godsterminalbyggnad med tillhörande sanering och omhändertagande av miljöfarligt avfall ink markåterställningsarbeten.
Uppförande av återvinningsanläggning/Buffertslig vid LKAB Malmberget
LKAB planerar att uppföra en anläggning för återvinning av så kallad Buffertslig. Buffertsligen grävs ur buffertdammar dit material släpps vid problem i verken. Efter uppgrävning lagras materialet på upplag inom industriområdet. Det beräknas finnas omkring 500 000 ton på upplag.
Nybyggnad av sluss i Gällivare
Bygglov nybyggnad av sluss.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp19328.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp42142.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp86111.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns00589.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns07726.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns20021.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns20179.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns34519.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns46078.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns68046.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns74087.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns76194.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns77243.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 nätstationer Avvakko 4:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.