Alla aktuella anläggningsprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro och två nya faunapassager (planfria).
Flytt av väg E10 i Liikavaara
Dragning av en ca 3 km lång ny väg.
Ombyggnad till cirkulationsplats längs E10 i Gällivare
Ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Ombyggnad av järnväg mellan Gällivare-Boden
Stabilitetsåtgärder. Huvuddel 1 Sandträsk (bandel 118, km 1185+500 - 1185+655), huvuddel 2 Gällivare Södra (bandel 117, km 1309+040 - 1309+110).
Utbyte av järnvägsbro i Koskullskulle
En gc-väg på västra sidan om vägen, separerad med kantsten från biltrafiken, ingår. Bandel 114 Gällivare-Koskullskulle, stråk 21. Ny bro i befintligt läge, bortrivning av den nuvarande bron.
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Områdesvisa satsningar i Nedre Koskullskulle, Gällivare, etapp S
Avser ombyggnad av gator, gatubelysning, nya VA-ledningar och nyinstallation av fibernät.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser nybyggnad av gator, belysning, pumpstation, VA, opto och el på kvarter för nya villatomter på området Nuolajärvi i Gällivare.
Restaurering av väganknutna kulturmijöobjekt i Norrbottens län
Ca 140 väganknutna kulturmiljöobjekt i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Övertorneå kommuner. Kulturmiljöobjekten består av kilometerstolpar i sten, trä, metall och betong, vägvisningsskyltar i metall samt en minnessten i sten med platta av gjutjärn.
Säkra skolvägar i Gällivare
I huvudsak mark-, gata- och belysningsarbeten.
Nya laddstationer till Centralgaraget, Malmberget
Nya Laddstationer och infrastruktur för elfordon ska installeras för att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Centralgaraget, Malmberget.
Utbyggnad av fibernät i Vettasjärvi i Gällivare kommun
Avser i huvudsak: Markarbeten, förläggning kanalisation, förläggning av brunnar, förläggning av skåp, fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation. Planerad driftsättning 2022/2023. Investeringsstöd från Tillväxtverket för del av projektet.
Utbyggnad av fibernät i Dokkas i Gällivare kommun
Avser i huvudsak: Markarbeten, förläggning kanalisation, förläggning av brunnar, förläggning av skåp, fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation. Planerad driftsättning 2022/2023. Investeringsstöd från Tillväxtverket för del av projektet.
Nybyggnad av GC-väg i Malmberget
Avser anläggande av ny belyst GC-väg på Kaptensgården i Malmberget.
Fasadbyte på maskinhus vid Bandugnsverket BUV i Malmberget
Objektet är beläget i Malmberget Bandugnsverket.
Anläggande av park i Gällivare
Avser anläggande av bryggor mm.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).