Alla aktuella anläggningsprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro och två nya faunapassager (planfria).
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Utbyggnad av mark och infrastruktur för kulturhus i Nuolajärvi, Gällivare
På grund av utbredning av markdeformationer från gruvbrytningen i Malmberget ska LKAB enligt avtal med Gällivare kommun med flytta 14 kulturbyggnader till det nya bostadsområdet Nuolajärvi i Gällivare. För att det ska kunna ske behöver området dit byggnaderna ska flytttas markberedas och anläggas med gator, vägar, vatten och avlopp, belysning etc.
Utbyte av järnvägsbro över Sommarvägen i Koskullskulle
En gc-väg på västra sidan om vägen, separerad med kantsten från biltrafiken, ingår.
Bärighetsförstärkning av bro över Råne Älv i Mårdsel
Förstärkning av stålbro för att klara BK4.
Containerställverk Ånga MK3, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår projekt Ånginjektering i Slurrytank MK3, anläggningens funktion är att höja temperaturen på slurryn som går in i första prosessstegen i MK3 vilket kommer resultera i produktionsökningar.
Vattenhantering Torr deponi - Mark och rörledningar, Svappavaara
LKAB avser att anlägga ett dikessystem runt den torra deponin i Svappavaara, syftet med denna är att avbörda nederbörd från deponin för att vidare efterbehandlas genom sedimenteringsdammar och oljeavskiljare innan utsläpp i Metträsket.
Kapten 600, Containerställverk 400V och 6kV, Malmberget
Nytt containerställverk som ersätter gamla befintliga fasta 6kV och 0,4kV.
Omdragning av väg i Malmberget
Objektet avser omdragning av Puoitakvägen i Malmberget.
Vägbyggnad vid huvudnivå Fabian 1250, Malmberget, etapp 2
Objektet är beläget i Malmberget, Vitåfors, MUJ.
Rivning och sanering av mark inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattar: Selektiv rivning av f.d. godsterminalbyggnad med tillhörande sanering och omhändertagande av miljöfarligt avfall ink markåterställningsarbeten.
Markentreprenad i Repisvaara Södra, Gällivare
Repisvaara södra består av 2 nya bostadsområden, etapp 1 samt etapp 2. Denna entreprenad omfattar markarbeten för att möjliggöra ett färdigställande av området.
Krönhöjning av Dammdel B-F i Vitåfors, Malmberget
Avser en krönhöjning av dammdel B-F i Vitåfors, Malmberget, i entreprenaden ingå även jobb vid anfang F. Totalt volym är 105 300 m3 som ska fyllas och 27 600 m3 som ska fraktas bort.
Ny ställverkscontainer till LKAB Minerals Vitåfors
Avser en ställverkscontainer innehållande ett nytt lågspänningsställverk, högspänningsställverk och transformator inklusive komplett installation och idrifttagning av containerställverket.
Alliansen krossanläggning ställverkscontainer, LKAB Malmberget
Avser en ställverkscontainer som skall förse Alliansen krossanläggning med kraft. Containern skall inrymma separata utrymmen för högspänningsställverk, transformator samt lågspänningsställverk.
Byte av ställverk 6 kV i Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Ställverk 6kV mm.
Förstärkning av bro över sj söder om Koskullskulle station
BK4 åtgärd. Bron ligger 0,9 km söder om Koskullskulle station. Betongbro.
Byte av växel, Vitåfors bangård Vitåfors
Byte av Växel 18 och 38 samt spårarbeten på Vitåfors bangård.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Postgatan - Smedjegatan, nytt ytskickt.
Biologiska undersökningar av Bergbäcken och Kaavajoki, Malmberget
Uppdragets syfte är att undersöka biologiska kvalitetsfaktorer i Bergbäcken gren nord och gren syd samt Kaavajoki.
Rörentreprenad avfallsledning, Vitåfors
Avser rörentreprenad avfallsledning Vitåfors.
Nybyggnad av mast i Gällivare
Bygglov för mast samt teknikbod.
Nybyggnad av mast i Gällivare
Bygglov för mast.
Nybyggnad av mast i Gällivare
Bygglov nybyggnad mast.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns280865.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns281505.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gällivare
Bygglov nybyggnad parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.