Alla aktuella anläggningsprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Väg- och järnvägsanslutning till industriområde i Boden
Upphandling kopplad till Boden Industrial Park (BIP) avseende (1) anläggande av bilväg med tillhörande gång- och cykelbana (”Vägen”), samt (2) finansiering, anläggande, utveckling, ägande och drift av järnväg för godstrafik med tillhörande anläggningar och installationer (”Järnvägen”).
Ny spåranslutning till Svartbyns industriområde i Boden
Trafikverket bygger växelanslutningar och spår fram till Trafikverkets tomtgräns samt inkoppling av den del av signalsystemet som är kopplat till Trafikverkets anläggning. Bodens Kommun finansierar 100%. Denna del avser inläggning av växlar, spårbyggnad, kontaktledning och inkoppling av signalsystem.
Nybyggnad av stridsfordonshall i Boden
Avser nybyggnad av en ny stridsfordonshall i Boden, inom garnisonsområdet. Byggnaden är ca 2450 m2 och omfattar total 7 portar. Ett antal kontor kommer att finnas på nedre plan och på övervåningen kommer det att bli utbildningssalar.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland/Boden
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar längs bandel 124 (Bredåkersvägen plk 51425, Hedenforsvägen plk 51430 och Åkerholmsvägen plk 53758) till ALEX-teknik.
Utbyggnad av infrastruktur för bostäder i Boden
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Ombyggnad av fiskeodling i Boden
Kusträsk fiskodling bör byggas om och utökas. Överbyggnaderna ska rivas och nya ska byggas.
Anläggning av pumpstation, nya vattenledningar mm i Boden
Avser anläggning av ny pumpstation och rivning av gammal pumpstation i Pagla samt förläggning inkl. tillhörande markarbeten av vattenledningar, opto, borrning under väg 97. Objektets utbredning sträcker sig från färskvattenintag i Ågärdan till skidstadion på Pagla.
Nybyggnad av vattenverk i Boden
Bodens kommun avser att bygga ett nytt vattenverk för innevånarna i Gunnarsbyn. Entreprenaden består av uppförande av fyra anläggningsdelar med tillhörande mark- och ledningsarbeten samt övriga arbeten.
Konsult för detaljmätning inför spårbyte mm inom Boden, Jokkmokk och Gällivare kommun
Fordonsskanning och terrester detaljmätning inför spårbyte, kontaktlednings- och hjälpkrafts-upprustning samt driftplatsåtgärder inom Boden, Jokkmokk och Gällivare kommun inom Norrbottens län.
Nybyggnad av energilager i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad av energilagring 50 MW.
Nybyggnad av grundläggning i Boden
Bygglovet avser grundläggning. När sista lovet lämnas in kommer området att ha en komplett plan för markanvändning, inklusive infartsvägar, parkeringsplatser, interna vägar, dagvattendammar, avfall och vallar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).