Alla aktuella anläggningsprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mark och infrastrukturarbete för stålindustri i Svartbyn, Boden
Avser markarbete och infrastruktur på ett område av 270 hektar industriområde för nybyggnation av stålverk. Arbetet innefattar nybyggnation av väg, staket, bullerskyddsåtgärder, förberedande för kontor och utskitstorn. Samt att leda om en bäck och åtgärder för att leda bort grundvatten från jord och bergskärning. Svartbyn 7:46 m fl
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Sanering av markområde i Boden
Sanering av mark, fd impregnering/sågverk.
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs i flera etapper.
Tak- och ventilationsåtgärder på Räddningstjänsten i Boden
Entreprenaden omfattar renovering av yttertak över vagnhallen och fläktar på tak, huvar och luftstammar ska bytas. Byte ska även ske av ventilationsaggregat samt kanalsystem ska byggas om i mindre omfattning.
Byte av lågspänningsställverk vid trafikcentralen i Boden
Utbyte av lågspänningsställverk inklusive omkopplingsautomatik.
Förstärkning av hagar vid ridanläggning i Boden
Arbetet omfattar förstärkning av hagområde samt omhändertagande av dagvatten.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Boden
Avser installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).