Alla aktuella anläggningsprojekt i Arvidsjaur

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Beläggning och värmarkering på väg 95 sträckan Svärdälven-Allejaur
2-års objekt. Halvvarm och varmmassabeläggning.
Ny- och ombyggnad av fjärrvärmeverk i Arvidsjaur
Avser anpassningar och en ny värmepanna för kommunens fjärrvärme.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:1
Eliminering av 3 st vandringshinder på väg E45 väster om Arvidsjaur. Huvuddel 1: Vandringshinder ID16 och ID17 Tillflöde Giejjure (ska vara klart 2022-10-07), Huvuddel 2: Vandringshinder ID18 Järtabäcken (ska vara klart 2023-10-06).
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:2
Eliminering av 3 st vandringshinder längs väg 94 mellan Arvidsjaur och Älvsbyn.
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Arvidsjaurs kommun
Huvuddel 1: Biflöde från Anna-Gretatjärnen till Arvet väg 525 (plåttrumma). Huvuddel 2: Biflöde till Gallakbäcken väg 521 (bantrumma i betong). Huvuddel 3: Biflöde från Stora Kroktjärnen till Norra Kvarntjärnen väg 520 (bantrumma i betong). Huvuddel 2 ska vara klart 2022-09-30, huvuddel 1 och 3 2023-09-30.
Fiberutbyggnad i Arvidsjaurs kommun
Uppdraget omfattar fiberutbyggnad i byarna Tjappsåive, Fortsättning Framnäs, Norrmalm inom Arvidsjaurs kommun. Kontraktet är indelat i fem huvuddelar: Huvuddel 1 Fortsättning Framnäs Huvuddel 2 Tjappsåive Huvuddel 3 Norrmalm - Utgår från entreprenaden. Blir ej av. Huvuddel 4 Ortssammanbindande Framnäs Huvuddel 5 Ortssammanbindande Tjappsåive
Utredning av ev förorenad mark i Arvidsjaur
Upphandlingen omfattar en utredning av mark, i syfte att skapa nya villatomter vid Prästtjärn i Arvidsjaur.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).