Alla aktuella anläggningsprojekt i Älvsbyn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tätortsåtgärder längs väg 671 i Älvsbyn
Ombyggnad av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan (väg 671). Total sträcka ca 1,2 km.
Halvvarm beläggning och vägmarkering längs väg 374/662/658 i Norrbottens län
Väg 374 Vidsel-Storforsen, väg 662 Storforsen-Rfn och väg 658 Bredsel. Väg 374 och 658 utförs under 2021, väg 662 under sommaren 2022.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för 5 nätstationer Muskus 3:13,3:18,2:2,4:13,4:8.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Ombyggnad av parkeringsplats i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för flytt av p-platser och gasolskåp.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ny kopplingsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ny kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ny nätstation (ns05288) samt ansökan om strandskyddsdispens Uddträsk 1:8.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ny nätstation Finnäset 1:10,1:40.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ny nätstation Vistheden 1:6,1:49.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nätstationer Manjärv 2:15,1:38,2:19,1:8,3:17,2:13.
Ombyggnad av markanläggning i Älvsbyn
Ansökan om marklov för utfyllnad av tomt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.