Alla aktuella anläggningsprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Gladhammar-Verkebäck
Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.
Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort
Samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun och Trafikverket.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Anläggning av cirkulationsplatser, gata, VA och GC-vägar m.m.
Avser ombyggnad av korsning Norra vägen/Laxgatan till cirkulationsplats samt nybyggnad av Forellvägens förlängning med anslutning mot Sjöstadsvägen med ny cirkulationsplats. Omfattar även nya gång- och cykelvägar samt VA-arbeten.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Tyllinge - Kolsebo med samtliga förekommande arbeten.
Nyförläggning av fjärrvärmeledning i Gamleby, Västervik kommun
Avser nyförläggning av fjärrvärmeledningar längs Storgatan, Brogatan, Loftagatan samt infartsväg mot Gamlebygymnasiet i Gamleby.
Byte av överbyggnad på järnvägsbro i Överum
Överum bdl 845, byte spåröverbyggnad.
Muddring av biodamm i Västervik
Avser sugmuddring av en biodamm i Västerviks kommun. Sedimentvolymen uppskattas till cirka 2 700 kubikmeter blöt sediment. Sedimentet ska läggas i geotuber placerade i anslutning till dammen. Ytan som ska muddras är cirka 6 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av mur i Västervik
Uppförande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Västervik
Nybyggnad av plank samt marklov för hårdgörande av mark.
Nybyggnad av radiomast i Västervik
Nybyggnad av tele- eller radiomast / torn.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - utbyte av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ib3302065.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ib332065.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.