Alla aktuella anläggningsprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ackumulatortank i Västervik
Projektet avser byggnation av en 70 meter hög ackumulatortank som ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lebo, Västerviks kommun
Avser nybyggnad av 5 turbiner med en installerad effekt om 6,6 MW vardera.
Anläggande av nya VA-ledningar i Västervik
Anläggande av nya VA-ledningar från vattenverk till bland annat stall.
Anläggande av ny intagsledning till Ankarsrums vattenverk
Avser projektering och utförande avseende byte av markförlagd intagsledning ca 120 m med tillhörande anslutningar och anordningar.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Tyllinge - Kolsebo med samtliga förekommande arbeten.
Sanering av va-ledningar i Nybro kommun
Objektet avser rivning av befintliga vatten- och avloppsledningar samt förläggning av nya vatten-, och avloppsvattenledningar, arbeten med gata och mark, samt arbeten i samband med rivning och förläggning av nya fjärrvärmeledningar och nya elkablar.
Nybyggnad av GC-väg i Västervik
Vimmerby kommun avser att anlägga en cirka 500 m lång gång- och cykelväg utmed Sjöhagavägen i Nosshult, Vimmerby.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).