Alla aktuella anläggningsprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Byggentreprenad: * Överbyggnation av 2 st rötslamlager och invändig reparation med polyurea. * Invändig reparation av ytskikt av 2 st blandslamlager med polyurea. Maskin- och Elentreprenad * Omrörare och instrumentering i slamlager. * Rörsystem med ventiler, manluckor, gasdomer.
Nybyggnad av ackumulatortank i Västervik
Projektet avser byggnation av en 70 meter hög ackumulatortank som ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme.
Förläggning av huvudvattenledningar i Västervik
Sträckan är ca 4 km lång. Längs sträckan ska två vattenledningar 450PE förläggas. Entreprenaden omfattar också schakt och återfyllning för el-kablar inför kabelförläggning som utförs i sidoentreprenad av Västerviks Kraft Elnät AB.
Nybyggnad av bilverkstad i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad (bilverkstad).
Installation av solcellsanläggning i Västervik
Avser installation av markförlagd solcellspark vid Gamleby fjärrvärmeverk till full funktions- och driftfärdig solcellsanläggning.
Ny anläggning för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen i Västervik
Avser provisorisk anläggning i delskala för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Norrlandet Västerviks kommun, med samtliga förekommande arbeten.
Leverans och installation av pumpar vid kraftvärmeverk i Västervik
Avser byte av befintliga fjärrvärmepumpar byts ut mot 3 internkretspumpar. För distribution ut på nät installeras 3 nya nätpumpar. Dessutom installeras även 1 blandningspump för cirkulation av laddningsflöde till ackumulator vid Stegeholmsverket.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av reningsverk för tillbyggnad av en vägg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).