Alla aktuella anläggningsprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av mark i Oskarshamn
Avser sanering av ett av Kalmar läns mest förorenade område - Kopparverket. Saneringen kommer innebära att förorenade massor ner till grundvattennivå kommer schaktas bort och deponeras i den deponi som iordningställdes för hamnsaneringen.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Utbyggnad av gång- och cykelbana i Oskarshamn
Avser utbyggnad av ca 675 meter gång- och cykelbana med breddning av befintlig körbana på ca 300 meter samt ca 500 meter va-ledningar. Objektet är beläget i Rödsle-området i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar i Saltvik i norra Oskarshamn. Huvudledning för vatten och serviser för vatten, spill- och ev. dagvatten ska läggas om längs en sträcka vid Saltviksvägen och Skallarevägen. Dessutom ska en sträcka spillvattenledning och vattenledning, framför allt belägna i naturmark, renoveras genom infodring och serviser längs ledningarna läggas om. Den totala sträckan huvudledning som berörs av ledningsarbetena är ca 425 m.
Kanalisering för fibernät i Oskarshamn
Kanalisering för fiber i Jämserum.
Nybyggnad av tvätthall i Oskarshamn
Nybyggnad av tvätt- och maskinhall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).