Alla aktuella anläggningsprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri, Oskarshamn
Nybyggnad av kapselfabrik för montering av kopparkapsalar.
Exploatering av mark för villatomter i Oskarshamn
Havsbadsvägen o Skrovgatan, nytt villaområde vid Gunnarsö. 25-30 villatomter
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Arbetena omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Gladbo till Virkvarn i Oskarshamns kommun.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Nybyggnad av väg i Oskarshamn
Avser nybyggnad av ca 380 m internväg för Scania till Kvastmossens logistikcentrum i Oskarshamn.
Ombyggnad till gångfartsgata i Oskarshamn
Objektet avser ombyggnad av ca 150 m gata till gångfartsgata i Oskarshamns centrum.
Nybyggnad av fibernät i Oskarshamns kommun
Avser nybyggnad av fibernät och omfattar projektering, projektledning, schaktarbete, markentreprenad, sjöförläggning, återställning, material, svetsning, blåsning och installation.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar längs Dunkelidsvägen, väg 642. Även serviser för vatten och spillvatten ska förnyas längs den berörda sträckan. Den totala sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 430 m.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Oskarshamn etapp 3
Avser sluttäckning av den gamla deponin på Storskogens avfallsanläggning, etapp 3, om ca 18 000kvm. Objektets läge: ca 4 km sydväst om Oskarshamns centrum.
Utbyggnad av gc-väg i Oskarshamn
Avser utbyggnad av ca 450 meter av gång och cykelbana med tillhörande gatuombyggnad och omläggning av vatten- och avloppsledningar. Objektets läge: i Svalliden i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.