Alla aktuella anläggningsprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri, Oskarshamn
Nybyggnad av kapselfabrik för montering av kopparkapsalar.
VA-utbyggnad Ovädersleden/Kvarnviksvägen, Oskarshamn
Avser VA-utbyggnad Ovädersleden/Kvarnviksvägen.
Nybyggnad av aktivitetspark i Oskarshamn
Objektet avser Etapp 2 av utbyggnad av aktivitetsyta för div friluftsaktiviteter på yta längs Norra Kajen i Oskarshamn.
Reparation av kaj i Oskarshamn
Norra kajen ligger i Oskarshamns hamn. Kajen består av ett ca 9 m brett och ca 210 m långt pålat kajdäck. Kajdäcket är uppfört under slutet av 1960-talet. Under kajdäck finns en slänt av friktionsmaterial, slänt uppvisar omfattande erosionsskador av propellerströmmar. Arbetsmoment som ingår i entreprenad: - Nya pålade betongplattor för uppställning av mobilkran - Ersättning av två knäckta pålar intill landbalk under kaj - Erosionsskydd i slänt i form av betongmadrass - Täckskiktsbyte av skadad betong i balkar och platta under kaj. - Montering av katodiskt skydd i form av offeranoder till armering i pålar - Montering och gjutning av isskydd på pålar under sjöbalk
Ombyggnad av rondell i Oskarshamns kommun
Objektet avser ombyggnad rondellen vid Folkets Park samt höjning av 3 st vägmärkesportaler i Oskarshamn.
Ombyggnad av GC-bro i Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun avser att öka den fria höjden under GC-bron som korsar över Norra Fabriksgatan.
Nybyggnad av Överföringsledning i Röstorp
cirka 1 km överföringsledning.
Omläggning av VA-ledningar Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering samt nyläggning av va-ledningar vid Hökvägen i centrala Oskarshamn. Sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 350 m. Objektets läge: vid Hökvägen i området Orrängen i Oskarshamn, delvis i gatumark och delvis i tomtmark.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
SVP - Byte av kontrollutrustning

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.