Alla aktuella anläggningsprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Infodring av spillvattenledningar i Kristdala
Ledningarna som ska renoveras är självfallsledningar för spillvatten förlagda i Trafikverkets väg 728, även kallad Västerviksvägen, i Kristdala. Den aktuella ledningssträckan är ca 580 m lång och ledningarna som ska renoveras är betongledningar i dimension 225 mm. Längs sträckan ska 15 st servisanslutningar öppnas och 13 st nedstigningsbrunnar renoveras. Läggningsdjup troligen ca 2-3 m (ej kontrollerat).
Byte av 2st ställverk vid Oskarshamns sjukhus
Avser byte av 2st lågspänningställverk 400V, 1st för Övrig last (ÖL) och 1st för Viktig last (VL) samt kontoll- och skyddsutrustning.
Marksanering för bostäder i Oskarshamn
En marksanering skall göras inför byggnation av bostäder på id: 2188830
Komplettering med ställverksfack till fördelningsstation
Avser att komplettera med 12kV ställverksfack i station Väderum och Alvarsberg i Oskarshamn.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
SVP - Byte av kontrollutrustning
Kanalisering för fibernät i Oskarshamn
Kanalisering för fiber i Jämserum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).