Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av torg i Kalmar
Objektet avser ett nytt torg som ska färdigställas, och en upphöjd korsning i Fredriksskansgatan. Vägkroppen och merparten av ledningar och kablar är utbyggda. Färdigställandet består framför allt i justering av ytor och anläggande av torgets beläggning, uppförande av belysning, anläggande av blockstegstrappa och viss plantering, samt toppbeläggning för Fredriksskansgatan.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Om- och tillbyggnad av tågdepå i Kalmar
Om- och tillbyggnad av Kalmar tågdepå.
Integrerat brounderhåll i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1107 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 7 st.
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Smedby, Kalmar
Objekten avser ombyggnation av ca 360 m gata med tillhörande gc-vägar med kantsten och belysning samt ett nytt hållplatsläge s.k ”Smedby centrum”. En mindre parkyta med gångstigar ska anordnas. Ny separerad GC-väg inklusive belysning om ca 250 meter ska anordnas längs med delar av befintliga Ebbetorpsvägen samt kort sträcka längs med Dokumentvägen. Objektet innefattar även ledningsdragning av nya el- och fiberkablar.
Kapacitetsökning av vattenverk i Kalmar
Entreprenaden omfattar översiktligt att konstruera stativ som nya filter ska ställas på, en betongplatta som stativet med filter ska stå på samt gallerdurk och trappa för tillträde till filter. Delar av taket på distributionsbyggnaden kan komma att behöva demonteras för att möjliggöra intransport av material. En mindre tillbyggnad till distributionsbyggnaden ska utföras. Entreprenaden omfattar även mark-/VA-arbeten för förläggning av ledningar mellan två byggnader.
Underhåll av broar i Kalmar
Bro 8-498-1 GC Över E22 Oxhagen – Skällby omfattar Utbyte tätskikt, Utbyte grundavlopp samt Justering broanslutningar. Bro 8-508-1 Bro över E22 Norra Vägen till Lindsdal omfattar Utbyte övergångskonstruktion samt Utbyte grundavlopp.
Underhåll av bro i Kalmar
Uppdragets omfattar Blästrings- och målningsarbeten, Smidesarbeten, Utbyte tätskikt samt Räckesdemontage-/montage broanslutningar på Bro 880-9-1 över Nils Holgerssons väg i Kalmar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).