Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Sanering av förorenad mark vid f.d.sågverk i Kalmar etapp 2
Sanering av mark vid Vassmolösa ångsåg. Bidrag är beviljat för en andra etapp.
Ny infrastruktur till Snurrom, Kalmar
Nybyggnad av VA-ledningar, utbyggnad av gator, gc-vägar, gatubelysning. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: Ca 2200 m ny gata Ca 300 m ny gång- och cykelväg Uppfyllning av framtida utbyggnad av gator Belysningsanläggning Avvattning för gata/gc-väg
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kalmar, Etapp 1
Avser nybyggnad av va-ledningar, el- och fiberkablar samt utbyggnad av gator, gc-vägar och gatubelysning. Objektet är beläget i tätorten Trekanten, väster om Kalmar.
Nytt lågspänningsställverk, Kalmar
Objektet avser att ersätta befintligt högspänningsabonnemang med flera lågspänningsabonnemang. Bef. hög- och lågspänningsställverk, transformatorer, reservkraftsintag etc. demonteras och bortforslas. Nytt lågspänningsställverk med erforderligt antal el-abonnemang anordnas till vilka befintliga huvudledningar och några nya huvudledningar ansluts. Markarbeten utförs för ny lågspänningsservis.
Nybyggnad av lekplats i Kalmar
Avser nybyggnad av lekplats, Kronlyckans lekpark kommer ha en lekdel för mindre barn med karusell som kan användas även med rullstol. Dessutom finns en blomsteräng och plats för spontanidrott.
Reparation av broar i Kalmar kommun
Avser broreparationer för tre broar inom Kalmar kommun. - Gång- och cykelbro över Södra vägen och SJ vid Svaneberg i Kalmar. - Bro över Malmfjärden (Jutebron) i Kalmar. - Bro över Åleboån, Ödbyholmsvägen i Påryd
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Ansökan om marklov för sluttäckning av deponi.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Rivning av gasverk i Kalmar
Rivning av gasbyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Kalmar
Belysningsstolpar, 4st.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av idrottsanläggning, pumptrack.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation (n152688).
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation (n152691).
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation (n154552).
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank, containrar och skylt, 1st.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (n156612).
Ny båtbrygga till Ekenäs
Avser leverans av ny båtbrygga till Ekenäs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.