Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kretsloppsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
Drift, underhåll och reinvestering.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2203 Varm.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Beläggningsgrupper FH 2207 Tank, FH 2208 Tank, DSS 2204 Tank, GK 2204 Tank.
Nybyggnad av vattenverk i Kalmar
Ny vattenreningsanläggning.
Exploatering för bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.
Färdigställande av ny bostadsgata i Kalmar
Avser en ny bostadsgata som ska färdigställas. Vägkroppen och merparten av ledningar och kablar är utbyggda. Färdigställandet består framför allt i anläggande av gatans beläggning, uppförande av belysning och viss plantering.
Färdigställande av Norra Långgatan i Kalmar
Avser färdigställande av ca 250 m gågata. Omfattar arbeten med ny markbeläggning i sten. Även montering av linjeavvattning ingår.
Broreparation i Kalmars kommun
Avser broreparation för bro 880-6-1 över Malmfjärden (Lindöbron) i Kalmar.
Ombyggnad av bro på E22 över väg 842 vid Erneberg
Utbyte kantbalkar, räcken och tätskikt. Utbyte av stödmurar längs väg 842.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad för maskinhall.
Utvändigt underhåll av bilprovningsanläggning i Kalmar
Ansökan om bygglov för byte av vikportar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).