Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Kalmarsund
Nya Utgrunden ligger mellan Bergkvara och Degerhamn och det planeras att byggas mellan 13 och 17 stycken vindkraftverk.
Vägmarkeringar i Kalmar län
Option 1 + 1 år.
Sanering av förorenad mark vid f.d.sågverk i Kalmar etapp 2
Sanering av mark vid Vassmolösa ångsåg. Bidrag är beviljat för en andra etapp.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Beläggningsgrupper FH 2207 Tank, FH 2208 Tank, DSS 2204 Tank, GK 2204 Tank.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kalmar, Etapp 1
Avser nybyggnad av va-ledningar, el- och fiberkablar samt utbyggnad av gator, gc-vägar och gatubelysning. Objektet är beläget i tätorten Trekanten, väster om Kalmar.
Byte av VA-ledningar i Kalmar
Avser förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av gamla stan. Dagvattennätet kommer också att förstärkas/byggas ut.
Kontrakt huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån i Kalmar
Projektet avser utförande av två huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån.
Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Va-förnyelse - johannesborg etapp 7.
Förstärkning av kaj i Kalmar
Projektet avser förstärkning av delar av kaj 20. Kajförstärkningen avser ca 70 meter som spontas och där ankarplattor och dragslag förläggs samt åtgärder för dagvatten hantering, ledningar, gatubelysning mm.
Ombyggnad av gata i Kalmar
Avser ombyggnad av ca 300 gata med tillhörande dagvattenledningar, gatubelysning.
Reparation av broar i Kalmar kommun
Avser broreparationer för tre broar inom Kalmar kommun. - Gång- och cykelbro över Södra vägen och SJ vid Svaneberg i Kalmar. - Bro över Malmfjärden (Jutebron) i Kalmar. - Bro över Åleboån, Ödbyholmsvägen i Påryd
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Kalmar
Fjärrvärmeledning, norra långgatan.
Tillbyggnad av idrottsplats i Kalmar
Nybyggnad av entrè till fredriksskans.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast samt rivning av befintlig mast.
Nybyggnad av ställverk i Kalmar
Nybyggnad av hus för el-ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation, n152699.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av damm i Kalmar
Ansökan om marklov för dagvattendammar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.