Alla aktuella anläggningsprojekt i Hultsfred

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sluttäckning av deponiavfallsområde i Hultsfred
Avser sluttäckning Kejsarkullens deponi, tätskiktsentreprenad. Ca 8 ha.
Exploatering för bostäder i Herrstorpet, Hultsfred
Hultsfreds kommun avser att exploatera Herrstorpet ca 2 km söder om Hultsfreds stationsområde för bostäder, enligt gällande detaljplan ”Hultsfred 3:1, Herrstorpet”. Detta objekt avser infrastruktur för exploatering av området öster om järnvägen, och innefattar även anläggande av överföringsledningar för kommunalt vatten och spillvatten till det nya området.
VA-sanering samt ombyggnad m.m. av Tors plan
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Tors plan, ca 4950 kvm plattsättning, ny asfalt och plantering samt gestaltning av vatten inom ny damm.
Nya lokalgator samt utbyggnation och sanering av VA i Hultsfred
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Norra Oskarsgatan, ca 1150 m gata inkl. ny gc-väg och nytt parkstråk. Nya lokalgator samt utbyggnation av VA i inom kv. Batteriet, ca 850 m gata med gc-väg.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Hultsfred
Avser utbyte av befintlig centrifug till en ny, samt nytt apparatskåp för styrning och kraftfördelning. I samband med detta ska även av rejekt- och dekantatvatten ledas om med ny pump m.m. Eventuellt kommer även befintlig utrustning för polymer bytas ut.
VA-arbeten vid Lindgården, Hultsfred
Avser flytt av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar vid Lindgården i Hultsfred. VA-arbeten utförs i egen regi. Objektets läge: Lindvägen/Aspedalsgatan, Hultsfred, Hultsfreds kommun.
Ombyggnad av vattentorn i Hultsfred
Ombyggnad av papptak i fuktskadat trapphus.
Nybyggnad av pumpstationer i Hultsfred
Nybyggnad av 2 pumpstationer.
Ombyggnad av badbrygga i Hultsfred
Upphöjning av brygga.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).