Alla aktuella anläggningsprojekt i Hultsfred

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av brandstation i Järnforsen
Efter färdigställande av brandstationen ska den uthyras till Hultsfreds kommun under en period om 25 år.
Nybyggnation av brandstation i Rosenfors
Nybyggnation av deltidsbrandstation Rosenfors
Ev sanering av förorenad mark i Hultsfred
Under 2019 och 2020 genomförde SGU en schaktsanering av förorenade massor ovan grundvatten. Den kvarvarande föroreningen förekommer under grundvattenytan på fastigheten Husbyggaren 6, samt del av nuvarande Husbyggaren 5 och är föremål för projektets aktuella inriktning.
Nybyggnad av ersättningsvägar i Tillingeby och Ryningsnäs
Två st ersättningsvägar vid Tillingeby och Ryningsnäs samt en vändplan vid Tillingeby. Inför slopning av plankorsningar.
Ny trafiklösning vid skola i Hultsfred
Efter nedmontering av modulerna skall det göras en ny trafiklösning vid skolan.
Slopning av plankorsning i Hägelåkra
Ny vägskyddsanläggning. BEST/Signal.
Höjning av spår vid Hagelsrum mellan Hultsfred-Målilla
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).