Alla aktuella anläggningsprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalombyggnad station i Vetlanda
KVFS Kvillsfors Totalombyggnad, del av luftledning ingår.
Ombyggnad av korsning samt nya stigningsfält vid väg 31/32 i Björkeryd
Ombyggnad av väg 31 i höjd med korsning mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd (Ekenäs lid). Vägen som idag är en åtta meter bred tvåfältsväg ska breddas för anläggande av vänstersvängsfält vid korsning mellan väg 31 och väg 32 samt nytt stigningsfält i södergående riktning, söder om korsningspunkten. Omläggning av el- och fiberkablar, ny belysningsanläggning, byte av trumma och ny torrtrumma under väg 31 samt åtgärder för vilt i form av viltstängsel och viltuthopp. Total sträcka som breddas är cirka 1,2 km.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vetlanda
Entreprenaden omfattar: Takbyte, Fasadbyte (plåt), Nya plåtdetaljer, Hängrännor/stuprör, Ventilationshuvar, Gjutning två bassänger. Första för inkommande utjämningsvolym och den andra ska vara för slamlager. Tillhörande rördragning. Gjutning av slamförtjockare. B står för mekaniska installationen för slamförtjockare. Stålkonstruktion tillbyggnad samt renovering av befintliga personalutrymmen (toalett, matrum, duschutrymme).
Tillbyggnad av vattenverk i Vetlanda
Tillbyggnad av vattenverk.
Renovering av brandstation i Vetlanda
Renovering av brandstation.
Upppdatering av vindbruksplan för Vetlanda kommun
Vetlanda kommun inbjuder till anbudsinlämning inför uppdatering av kommunens Vindbruksplan från 2010. Uppdateringen av Vindbruksplanen är en del av pågående arbete att ta fram en ny Översiktsplan för kommunen.
Renovering av gång- och cykelbro i Vetlanda
Omfattar renovering av räcke på gång- och cykelbro över Rv 28, Ilharjen i Vetlanda.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).