Alla aktuella anläggningsprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangård i Värnamo
Nya spår och växlar, ny plattform, nya kontaktledningsstolpar/belysningsstolpar samt nytt datoriserat ställverk. Spårbyte Värnamo genomfart samt mellanblocksignaler Alvesta-Bor ingår.
Ny- och ombyggnad av kraftförsörjning i Värnamo
Avser ny och ombyggnad av kraftförsörjning, ny reservkraft och mottagningsstation, transformatorer, kontrollsystem mm inom Värnamo Sjukhus. Byggnation av ny byggnad för kraftförsörjning finns på projekt ID 2117704.
Nybyggnad av kvartersmark för bostadsbebyggelse i Värnamo
Avser befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar.
Översvämningsåtgärder Område 8, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Översvämningsåtgärder Område 6, Värnamo
Projektet ligger vilande på obestämd tid. Upptaget i investeringsbudget/-plan
Anläggande av överföringsledning i Herrestad, Värnamo
Avser anläggande av va-ledning mellan Kärda och Herrestad på en sträcka ca ca 3,5 km. Entreprenaden omfattar schaktfri förläggning av ledningarna på delar av sträckan. Entreprenaden omfattar även byggande av gång- och cykelväg på en sträcka av ca 0,7 km.
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön. Upptagen i investeringsbudget.
Schaktfri förläggning under väg 27 i Rydaholm, Värnamo kommun
Avser schaktfri förläggning av tre styck rördrivningar under väg 27 i Rydaholm med tillhörande brunnsarbete med mera.
Utredning och trafiklösning i Värnamo
Trafiklösning Kv Kärleken Värnamo. Upptagen i investeringsbudget.
Tillbyggnad av kylhus i Värnamo
Avser tillbyggnad av kylmaskinsrum.
Exploateringsarbeten för industriområde i Forsheda
Tidigt skede. Upptaget i investeringsbudget.
Omgestaltning av Vråenparken och Mossleplatån, Värnamo kommun.
Avser omgestaltning av Vråenparken och Mossleplatån och omfattar sådd- och planteringsarbeten.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk, Forsheda.
Samåkningsparkering i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).