Alla aktuella anläggningsprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg.
Exploatering av verksamhetsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad: 1172211
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Avser ny 72,5/12 kV regionstation innehållande kontroll-, ställverks och transformatorbyggnad samt markarbete.
Exploatering av verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad 1217635
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planskild korsning. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Nytt motionsspår i Bor, Värnamo
Nytt motionsspår. Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Nybyggnad av tomter för villabebyggelse i Värnamo
Planen syftar till att tillskapa ytterligare tomter för enfamiljshus i Värnamo tätort. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse.
Översvämningsåtgärder Område 1, Värnamo
Avser översvämningsåtgärder i Östermalm-Malmövägen. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 4
Plankorsningar stängs och man bygger nya ersättningsvägar.
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Byte av bro längs väg 732 vid Gåeryd
Utbyte av nuvarande bro till ny rörbro med broräcken.
Nya busshållplatser samt pendlarparkering i Forsheda
Två nya busshållplatslägen, pendlarparkering, gång- och cykelväg. Ingår i SÅS, paket 4.
GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda
Avser att rafiksäker gång- och cykelförbindelse för pendling Värnamo-Bredaryd och orterna Kärda och Forsheda, som även medger trafik med moped, klass 1.
Trafikåtgärder vid förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Åtgärder ny hastighetsplan Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transfomatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av gatusektion i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av skyltanordning samt plank.
Spolning av dagvattenledning och brunnar till flerbostadshus i Värnamo
Avser att spola dagvattenbrunn och översyn av avloppsledning.
Utsmyckning av rondeller, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Säkra skolväg i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.