Alla aktuella anläggningsprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av verksamhetsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad: 1172211
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Avser ny 72,5/12 kV regionstation innehållande kontroll-, ställverks och transformatorbyggnad samt markarbete.
Exploatering av verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad 1217635
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planskild korsning. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Nytt motionsspår i Bor, Värnamo
Nytt motionsspår. Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Översvämningsåtgärder Område 1, Värnamo
Avser översvämningsåtgärder i Östermalm-Malmövägen. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 4
Plankorsningar stängs och man bygger nya ersättningsvägar.
Rörmaterial Mossle-Pålslund i Värnamo
Avseende vatten och avloppsledningar för Mossle - Pålslund, med en sträcka på cirka 4 km. Upphandlingen omfattar vattenledningsrör och spillvattensrör enligt förfrågningsunderlaget.
Nya busshållplatser samt pendlarparkering i Forsheda
Två nya busshållplatslägen, pendlarparkering, gång- och cykelväg. Ingår i SÅS, paket 4.
Trafikåtgärder vid förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Åtgärder ny hastighetsplan Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda
Avser att rafiksäker gång- och cykelförbindelse för pendling Värnamo-Bredaryd och orterna Kärda och Forsheda, som även medger trafik med moped, klass 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rining.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av skyltanordning samt mur/plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för anläggande av beachvolley och beachfotboll.
Nybyggnad av mast i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transfomatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av gatusektion i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Utsmyckning av rondeller, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Säkra skolväg i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.