Alla aktuella anläggningsprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fjärrvärmeledning, Vaggeryd
Avser nybyggnation av markförlagd fjärrvärmeledning DN200. Sträckan är ca. 1 100m lång och ansluter till Jönköping Energi AB:s befintliga fjärrvärmeledning vid kommungränsen mellan Jönköpings Kommun och Vaggeryds Kommun.
Nybyggnad av gata i Vaggeryd
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av gata på mark som i befintlig detaljplan är planlagd för industri och naturområde. Den nya gatan behöver byggas då Trafikverket behöver anlägga en ersättningsväg mellan Mölna och Vaggeryd.
Ombyggnad av trafikkontrollplats till rastplats vid Krängsberg
Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 3.
Renovering av bro över Härån längs väg 30 söder om Hok
Byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Betongreparationer på brons undersida.
Anläggande av gc-väg i Hok
Gc-väg mellan stationen och "affären", utmed delar av Lindegatan och Sågverksvägen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ev. anläggande av gc-väg utmed Smålandsgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (del 1+2) Tofteryds-gimmarp 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Vaggeryd
Bygglov för idrottsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.