Alla aktuella anläggningsprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsområde för bostadshus i Vaggeryd
Avser exploatering av mark för bostadsområde. villor/radhus/kedjehus/flerbostadshus. Nybyggnad Ida 1198347
Utbyggnad av kommunalt VA mellan Vaggeryd - Rastad, Etapp 2
Objektet avser nyförläggning av vatten- och avloppssystem fram till privata fastigheter. Nybyggnation av pumpstationer samt kanalisation för optokommunikation mellan pumpstationerna. Objektet omfattar, Jordschakt 43 000 m3, VA-ledningar 13 000 m, fyra (4) pumpstationer varav 3 med överbyggnad och servisanslutningar till 64 fastigheter. Projektet avser etapp 2 av 3 etapper.
Renovering av bro på väg 30 över järnvägen i Hok
Byte av tätskikt i grundavloppet. Lagning av sprickor i frontmur, platta, ving- och stödmur. Borttagning kantskoning samt slamning av kantbalk.
Renovering av bro på väg 638 över å vid Kylås
Byte av tätskikt. Betongreparationer på frontmur, ving- och stödmur med sprutbetong, betongreparationer på kantbalk och borttagning kantskoning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).