Alla aktuella anläggningsprojekt i Tranås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av fördelningsstation i Tranås
Avser ombyggnad och komplettering av fördelningsstationen STOERYD. Befintligt 145 kV utomhusställverk byggs om och kompletteras med nya apparater nytt transformatorfack och ny 140/46 kV transformator. (Beställaren tillhandahåller krafttransformatorn i entreprenaden). Befintligt 52 kV ställverk byggs om och kompletteras med nya apparater och nollpunktsbildare och reaktor.
Exploatering av nytt bostadsområde i Tranås
Avser exploatering av nytt bostadsområde Norraby fyra. Planen möjliggör motsvarande 44 tomter för villor. Planområdet omfattar ca 6,4 ha och är beläget ca 3,6 km nordost om Tranås centrum Nybyggnad Id: 2034844
Inköp av krafttransformator i Tranås
Avser upphandling av Krafttransformator 145/52 kV, 50MVA till driftfärdigt skick.
Nybyggnad av idrottsplats i Tranås
Nybyggnad sportanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av gaslager i Tranås
Rivning samt nybyggnad gaslager.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.