Alla aktuella anläggningsprojekt i Tranås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sluttäckning av deponi vid avfallsanläggning i Tranås, etapp 6
Avserutförande av sluttäckning på deponi etapp 6 vid Norraby avfallsanläggning, motsvarande ca 3,1 ha. Objektet är beläget i Tranås tätort. Deponin är en deponi för icke-farligt avfall och ska sluttäckas med tätskikt, dräneringslager och skyddstäckning. I upphandlingen ingår även terrassering, läggning av lak- och ytvattenledningar och brunnar samt gasdräneringssystem.
VA-sanering samt ombyggnad av busshållplats i Tranås
Projektet avser VA-sanering och förnyelse av gator samt dagvattendamm med tillhörande arbeten i grönytan hamnområdet samt ombyggnad av busshållplats på Spolgatan. Berört område omfattar del av Norra storgatan, del av Spolgatan, del av Snickaregatan, del av Spinnaregatan samt del av Stenhuggaregatan. Kabelarbeten ska utföras i Snickaregatan, Spinnaregatan och Stenhuggaregatan.
Anläggande av parkering samt GC-väg i Tranås
Avser utfyllnad och uppbyggnad av parkering och gång- och cykelväg inklusive VA, belysning och samtliga tillhörande arbeten.
Ny tillgänglighetsbrygga vid Hätte badplats i Tranås
Avser köp av tillgänglighetsbrygga till Hätte badplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).