Alla aktuella anläggningsprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för nytt bostadsområde i Nässjö
Exploatering av nytt bostadsområde. Bostäder Id: 2030477
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 1 - 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Upphandlingen består av 5 etapper Etapp 2: Id 2264018 Etapp 3: Id 2264019 Etapp 4-5: Id 2264020
Renovering av tegelfasad på vattentornet i Nässjö
Avser renovering av fasad samt murar vid vattentornet i Nässjö.
Exploateringsarbete avseende utbyggnad av industriområde i Nässjö kommun, Etapp 3
Avser anläggande av en gata, GC-väg och busshållplats samt anläggande av grönområde och däri hårdgjorda ytor mm. Förläggning av VA-ledningar; vatten, dagvatten och spilledningar samt anläggande av ett dagvattendike. Schaktning för kablar, förläggning av kabelslang och montage av belysningsfundament och el- och optoskåp.
Anläggande av en byggväg i Nässjö kommun
Avser anläggande av en byggväg inom Sörängen industriområde i Nässjö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).