Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten vid området Hovslätts Ängar i Jönköping, etapp 2
Avser utbyggnad av nya gator, VA, el, opto samt fjärrvärme inom nytt detaljplanelagt området Hovslätts Ängar etapp 2. Planområdet är ca 8,5 hektar.
Ramavtal avseende drift av utemiljö 5-7, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning inom fastighetsmark. Uppdraget omfattar Entreprenad 5 -7: Entreprenad 5 (Jönköping) Entreprenad 6 (Huskvarna) Entreprenad 7 (Gränna med landsbygd)
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 1
Projektet avser förlängning av Samsetgatan från nuvarande Samsetgatan i norr till Åsenvägen i söder, ca 1500 meter gata (varav ca 250 meter ombyggnad), Samsetgatan (920 meter) 7 meter bred körbana. VA-arbeten 1300 meter. Vägområdet är 19,5 meter och rymmer dubbelsidig allé, kantparkering, gångväg, GC-väg i vägområdet byggs VA,, fjärrvärme, el och opto.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2201 Värme.
Nybyggnad av fördelningsstation i Huskvarna
Avser nybyggnad av en fördelningsstation i Huskvarna.
Trafiksäkerhetsarbete kring skol- och fritidsvägar i Jönköpings kommun
Avser trafiksäkerhetsarbete kring skol- och fritidsvägar inom Jönköpings kommun.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mm i Jönköping
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för nybyggnad av: - Ny överföringsledning fjärrvärme mellan Bankeryd och Habo ca 4,5 km - Ny överföringsledning för dricksvatten mellan Habo och Domneån ca 3 km - Ny förstärkningsledning fjärrvärme inom Habo tätort ca 1,8 km - Reinvestering av dricksvattenledning i Fanérgatan, Habo ca 600 meter - Rörbro över Domneån och Lillån - Byggentreprenad för en pumpstation för fjärrvärme i Bankeryd
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Anläggande gc-väg i Huskvarna
Avser nybyggnad av avskild gång- och cykelväg utmed Ådalsvägen och Blåklintsvägen mellan Floragatan och Korsvägen (Hakarspvägen) i Huskvarna. Även ombyggnation av busshållplatser utmed sträckan samt hastighetsbegränsande åtgärder
Underhållsbeläggning varm/värme och tank i Region Syd
Omfattar 5 beläggningsgrupper; GK 2205 Varm, GK 2206 Varm/värme, GK 2207 Tank, FH 2209 Tank, FH 2210 Tank.
Utbyggnad av bilhall mm i Jönköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Sluttäckning av gamla deponi, etapp 4 Jönköping
Slutteckning av gamla deponi.. installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. cirka 1,7 hektar deponiyta Option1 Etapp 5: Id 2163068 Option 2 Etapp 6: Id 2163071
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Ombyggnad för att möjliggöra fler parkeringsplatser för lastbilar och parkeringsmöjligheter för övrig trafik. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Nybyggnad av torg och gata i Norrahammar centrum i Jönköping
Avser nybyggnation av ca 1300 kvm torg samt 100 m lokalgata i Norrahammars centrum. Anpassning till intilliggande ytor krävs, bl a släntning in på kyrkans mark, anslutning till Villagatan, Centrumgången och befintlig GC. Markvärme i terrassen ska utföras som totalentreprenad i entreprenaden. Berörd markyta ägs av Jönköpings kommun och Svenska Kyrkan.
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Ny transformator 1st 2000kVA, Jönköping Energi AB
Avser 1 st tre-fas gjuthartsisolerade transformatorer med glasfiberförstärkta lindningar, 80% eller mer. Placering i transformatorbur. Transformatorerna skall ha höga lsp-anslutningar. Transformatorerna kommer att placeras inne i en tillverkningsindustri.
Ramavtal avseende brounderhåll, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende brounderhåll och omfattar årlig spolning/rengöring av kantbalkar, huvudbärverk, övergångskonstruktioner, ytavlopp o stuprör samt övriga konstruktionselement, impregnering (enbart år 1) av kantbalkar och vingmurar. Avtalstid 2022-07-11 - 2026-07-10.
Utbyggnad av Kärrarps fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad med 2 st 12 kV ställverksfack vid Kärrarp fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 4 st broar: 680-1001-1 (Cirkelvägen, Jönköping) 680-4003-1 (Attarpsvägen, Bankeryd) 680-4101-1 (Torpleden, Bankeryd) 680-4102-1 (Torpleden, Bankeryd)
Nybyggnad av laddningsstationer till eldrivna lastbilar, Jönköpings Energi AB
Planer finns för laddningsstationer till eldrivna lastbilar i Jönköpings kommun.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 2 st broar: 680-3302-1 (Öxnehagaleden, Huskvarna) 680-5501 (Tahevägen, Taberg)
Bergarbete intill E4 vid Gränna
Ca 5 veckors byggtid.
Ombyggnad av bro över Nissan vid Alabostock
Utbyte av tätskikt, borttagning av kantskoningar samt betongreparationer.
Ombyggnad av bro längs väg 675 vid Gunnarsö
Utbyte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt sprutbetongsarbeten.
Nybyggnad av gågata vid Piren och hamnområdet i Jönköping
Avser att göra en gångväg vid Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. En sommarväg för badande gäster.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd
Delområde A Jönköping och Kalmar län (2022-09-30 tom 2024-09-30), delområde B Kronoberg och Blekinge län (2022-08-09 tom 2024-08-09) och delområde C Skåne Öst och Skåne Väst (2022-08-09 tom 2024-08-09). Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Samverkansledare för basunderhåll järnväg Distrikt Syd
Avseende Samverkansledare för projekten BAS Underhållskontrakten jvg Väst Kust banan Syd (VKB), Kust till Kust banan / Blekinge kustbana (KTK/BKB), Södra Stambanan (SSB), Jönköpingsbanan, Länsbanorna i Östergötland och Östra Småland, Malmö och Sydöstra Skåne (MSös), City- och Hallandsåstunneln. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 1+1 år till och med 2025-05-30.
Renovering av tak till kraftstation i Röttle, Gränna
Avser ställningsarbete, nermontering av befintligt taktegel i syfte att merparten ska återanvändas, rivning av läkt, underlagspapp och uttjänat plåtarbeten. Därefter återställande efter utbyte av uttjänad råspont.
Nybyggnad av plank vid idrottsplats i Jönköping
Nybyggnad av mur och plank vid idrottsplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).