Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varm/värme i Jönköping och Kalmar län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: F 2302 Varm, F 2303 Varm, F 2304 Värme, G 2301 Varm, G 2302 Värme.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Nybyggnad av gata och va på Hedenstorp, Jönköping
Avser utbyggnad av cirkulationsplatser, gator, grusvägar, belysning, VA-ledningar, dagvattendammar, fjärrvärme, elnät, optofiber m.m. inom nytt detaljplaneområde i Jönköpings kommun. Objektet är beläget ca 5 km från centrala Jönköping och ligger inom del av fastigheterna Åsen 1:2, Hedenstorp 1:2, Hedenstorp 1:13, Hedenstorp 1:17, Hedenstorp 1:22, Dylycke 1:1, Tokarp 7:1.
Underhållsbeläggning tank i Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Kalmar län
Beläggningsgrupperna H 2303 Tank, F 2301 Tank och GK 2303 Tank.
Nybyggnad av fördelningsstation vid Stigamo, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av fördelningsstation vid Stigmo, det kommer ingå bl.a. schaktning, grundläggning och uppförande av byggnation. Samarbete med den part vi kommer välja för elkraftsentreprenaden är en viktig del som ingår i generalentreprenaden.
Nybyggnad av vätgastankstation i Jönköping
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Jönköping. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Nybyggnad av biobränslesystem i Bottnaryd, Jönköping Energi AB
Avser biobränslesystem (pelletspannor inklusive tillhörande processutrustning och tjänster i Bottnaryd.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Klostergatan-Barnarpgatan utmed Gjuterigatan. Etapp 1 : 1179434
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning.
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Jönköping
Avser utbyggnad och installation av luftbehandlingssystem på avfallsanläggning.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament
Sluttäckning av gamla deponi, etapp 5 Jönköping
Slutteckning av gamla deponi.. installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. cirka 1,3 hektar deponiyta Option 2 Etapp 6: Id 2163071
Utbyggnad av GC-väg vid sjukvårdsområdet Ryhov, Jönköping
Avser utbyggnad och förbättringar av cykelvägnäte vid sjukvårdsområdet, Ryhov Jönköping.
Nya vatten- och avloppsledningar Rosenlund/Liljeholmen, Jönköping
Avser förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Liljeholmen och Rosenlund, Jönköping.
Leverans av 2 st torrisolerade transformatorer Jönköping Energi Nät AB
Pos1. 1st 100kVA. Option2. 1st kapsling till 100kVA, IP23. Pos3. 1st 200kVA. Option4. 1st kapsling till 200kVA, IP23. Transformatorerna skall ha höga lsp-anslutningar. Önskad leveranstid 2023-01-12 eller senare.
Förstärkning av broar längs E4 vid Södra Lockebo
Broar över allmän väg 0,8 km S Lockebo. BK4.
Leverans och uppställning av 2st ställverk i Jönköping
Projektet avser leverans och uppställning av 12kV ställverk.
Brounderhållsåtgärder i Region Syd
Omfattar 6 st broar; 7-74-1, 10-282-1, 12-651-1, 11-496-2, 11-496-1 och 12-601.
Utbyte av gångbroar i Jönöping
Projektet avser rivning av 2 broar och byggnation av 2 nya broar i samma läge vide Rocksjön samt anslutande gångspångar.
Gestaltningsuppdrag för område kring höghushotellet och östra Tändsticksområdet I Jönköping
Syftet är att skapa nya torgytor dels i anslutning till planerat höghushotell och dels intill Tändsticksmuseet och G-huset, samt att knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum och resecentrum. Utbyggnad kring tändsticksområdet. Id 1185266
Rivning av två underjordiska fördelningsstationer i Jönköping
Avser rivning av två underjordiska fördelningsstationer på adresserna Residensgatan 7 och Rådhusparken 1 i centrala Jönköping.
Rivning av den f.d. panncentralen på Vilhelmsro
Avser rivning av den f.d. panncentralen på Vilhelmsro. Fastigheten har ingen adress, men är belägen vid infarten till Ebba Ramsays väg 19, Jönköping.
Installation av laddstolpar för elbilar i Jönköping
Installation av laddstolpar för elbilar samt belysning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).