Alla aktuella anläggningsprojekt i Gnosjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Service av skalskydd/stängsel inom Gnosjö kommun
Entreprenaden avser reparationer/underhåll av befintliga stängsel på löpande räkning och omfattar områdesskydd vid tre VA-anläggningar i Gnosjö kommun. Gnosjö reningsverk, Hillerstorps reningsverk och vattenverket i Bäckshult. Samt option på serviceavtal och för eventuella nyinstallationer av stängsel.
Sanering av markområde i Gnosjö
Objektet avser i huvudsak omhändertagande av förorenad jord ner till halter i nivå med Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Objektets läge: i södra delen av Gnosjö tätort inom fastigheten Töllstorp 1:341. Objektet är även till viss del beläget inom grannfastigheten, Töllstorp 1:582 med adress Sjörydsvägen 2, Gnosjö.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Skylt samt parkeringsplatser på Hillerstorp 2:111 & 2:110.
Nybyggnad av mur i Gnosjö
Nybyggnad av mur.
Underhåll av gatljus, Gnosjö
Avser löpande underhåll samt felavhjälpande och mindre nyinstallation av Gnosjö kommuns samlade elanläggningar för gatljus. Option: 2023-02-01 - 2024-01-31 2024-02-01 - 2025-01-31

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.