Alla aktuella anläggningsprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förstärkning av väg vid Kävsjön i Jönköping kommun
Avser förstärkningsarbete av en gammal körväg från väg 151 till ett område vid Kävsjön där ett dämme ska anläggas. Dessutom ska vändplanen i anslutning till väg 151 eventuellt förstärkas och delar ska utgöras av ett vilplan i nivå med vägen.
Anläggande av Gislaved Energipark i Gislaved
Avser anläggningsarbeten innefattande schaktning, asfaltering, VA av ett område i Gislaveds kommun för Regionala elektrifieringspilot för tunga transporter.
Industriobjekt gata, Smålandsstenar, Gislaved
Syfte är att möjliggöra expansion av befintligt industriområde i södra Smålandsstenar som medför till trafiksäkra förbindelser till, från och förbi orten. Södra industriområdet i Smålandsstenar expanderas söderut vilket medför till större markarbeten, utbyggnad och ombyggnad av ny och befintlig infrastruktur.
Nybyggnad av laddstation för tunga transporter i Gislaved
Avser leverans, installation och tjänster för 350kW laddstation till elektrifieringspiloten för tunga fordon i Gislaved. Marken tillhandahålls av Gislaveds kommun och genom arrendeavtal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).