Alla aktuella anläggningsprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Reftele, Gislaved
Avser att bygga radhus som hyresrätter fördelade mellan 1, 2 och 3 Rum & Kök. Planen möjliggör ca. 15-20 bostäder i maximalt 2 våningar
Nybyggnad av gata Smålandsstenar, Gislaved
Ny gata vid Haghult, Smålandsstenar. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bl a ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL. Totalombyggnad.
Nybyggnad av va-ledningar till Stora Segerstad Naturbrukscentrum, Gislaved
Avser va-utbyggnad som påbörjas på den del av Kållerstadsvägen i Reftele där kommunen är markägare och arbetet kommer sedan att fortsätta fram till Stora Segerstads naturbrukscentrum.
Nybyggnad av va-ledningar i Vik, Gislaved
Anläggande av nya vatten- och avloppsledningar till Viks Strand.
Renovering av vattentorn i Smålandstenar, Gislaveds kommun
Avser renovering av vattentorn i Smålandsstenar. Arbetet omfattar betongreparationer och reparationer på armeringen. Objektet omfattas av säkerhetskänslig verksamhet och är en del av samhällskritisk infrastruktur.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Planer är ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Nybyggnad av laddstation för tunga transporter i Gislaved
Avser leverans, installation och tjänster för 350kW laddstation till elektrifieringspiloten för tunga fordon i Gislaved. Marken tillhandahålls av Gislaveds kommun och genom arrendeavtal.
Industriobjekt gata, Smålandsstenar, Gislaved
Syfte är att möjliggöra expansion av befintligt industriområde i södra Smålandsstenar som medför till trafiksäkra förbindelser till, från och förbi orten. Södra industriområdet i Smålandsstenar expanderas söderut vilket medför till större markarbeten, utbyggnad och ombyggnad av ny och befintlig infrastruktur.
Sluttäckning av deponi i Gislaved
Avser avjämning, igenläggning diken med mera Mossarpstippen.
Ny bro vid elljusspår i Gislaved
Avser nya trummor som dimensioneras för ett högre utflöde och därmed minskar risken för översvämning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).