Alla aktuella anläggningsprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse. Styckebyggda villatomter.
Anläggande av mark i Eksjö
Avser anläggande av mark för eget bruk. Ca 30 000 kvm.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Anläggande av ledning för dricksvatten från Eksjö till Höreda
Anläggande av dricksvattenledning från Eksjö-Ingarp (Höreda). Uppskattad byggstart.
Anläggande av ny gata och infart i Eksjö
Avser ny infart från Nifsarpvägen och en ny gata i Trädgårdsstaden som är en del av Kvarnarp 3:1 i Eksjö kommun. Omfattar Va- och El-anläggning samt underbyggnad, överbyggnad och ytskikt för ny gata.
Ombyggnad av gata i Eksjö
Avser omläggning och nyanläggning av ledningsinfrastruktur och gatuöverbyggnad på del av Brunnsholmsgatan i Eksjö.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 3
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 3, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Ombyggnad av Torget i Ingatorp, Eksjö
Avser att göra om torget i Ingatorp. Asfalt ska bytas ut samt grönytor ska göras.
Ombyggnad av bro över Eksjöån, Eksö
Avser renovering av "Lasarettsbron" över Eksjöån.
Anläggande av promenadstråk, Eksjö
Avser stensättning av promenadstråk mellan Lasarettsbron och Torget i Eksjö. Kommer även bli plats för bord och bänkar längs stråket.
Nybyggnad av radiomast i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med radiomast.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av väg i Eksjö
Strandskyddsdispens för anläggning av enskild väg.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för anläggande av asfalterad upplagsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för att terrassera tomten.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för utfyllnad av mark samt flytt av staket.
Snabbladdstation för el-bilar i Eksjö
Projektet avser en snabbladdstation för el-bilar med tillhörande leverans, montage, anslutning och driftsättning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.