Alla aktuella anläggningsprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattentorn på Bastekullen i Träslov
Projektet avser nybyggnad av vattentorn som ska innehålla 10000 m3 fördelat på två volymer.
Ny överföringsledning i Varberg
Nybyggnad av överföringsledning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad av 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Anläggande av VA-ledningar & ny pumpstation för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen samt nybyggnad av pumpstation. Trönningenäs.
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice, Varberg
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice. Option:2022-02-01 - 2023-01-31 Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Marksanering i Varberg, etapp 1
Objektet avser att skapa byggbar mark genom marksanering. I entreprenaden ingår bl.a. rivning konstruktioner i mark såsom dagvattenledningar och betongplattor.
Inkopplingsledare till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Parkering ev. solcellspark.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.