Alla aktuella anläggningsprojekt i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av infrastruktur för ny stadsdel samt sanering av soptipp i Laholm, Laholms kommun
Anläggande av ny infrastruktur för nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus.
Sanering av mark för ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Sanering av markföroreningar inför nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen där skall består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna. Byggstart tidigast hösten 2019.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Sanering av deponi, Laholms kommun
Sanering av deponi inför nybyggnad av ny stadsdel på id: 1329005.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppsättning av parkeringsplats 2021-06--2025-12.
Ombyggnad av staket i Laholm
Bygglov för byte av staket till glasräcke.
Nybyggnad av campingplats i Laholm
Bygglov för campingplats.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov/marklov för anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Laholm
Bygglov/rivningslov för nybyggnad av elstation.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov/rivningslov för nybyggnad av marknätstation (el).
Ombyggnad av markanläggning i Laholm
Förhandsbesked för att hårdgöra ytor med grus och delvis asfalt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.