Alla aktuella anläggningsprojekt i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av mark för ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Sanering av markföroreningar inför nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen där skall består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Utbyggnad av väg i Laholm
Avser utbyggnad av väg för att säkra en farligt gods-led genom Laholm.
Sanering av deponi, Laholms kommun
Sanering av deponi inför nybyggnad av ny stadsdel på id: 1329005.
Uppförande av mobil isbana i Laholm
Avser en komplett fungerande isbana med placering på Stortorget i Laholm. Option: Möjlighet att hyra spolmaskin/isläggningsmaskin i anpassad storlek till isbanan.
Nybyggnad av mur i Laholm
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.