Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Väglängd ca 656 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
En ny plattrambro ska ersätta den befintliga bron, det innebär att utöver nybyggnation så ingår även rivning av befintlig konstruktion.
Nybyggnad av bullerskydd i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av en skyddsbarriär (pelare på fundament med plastskärm) utmed järnvägen i två etapper. Den norra etappen uppgår till ca 240 m och den södra till ca 332 m.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad.
Ny cirkulationsplats samt gc-väg vid väg 932 i Kungsbacka
Ny cirkulationsplats samt förbättring av trafiksäkerheten och tillgängligheten på väg 932 vid Fjärås Blåklintsväg.
Ny gång- och cykelväg längs väg 934 i Kungsbacka
2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 934, delen väg 939 vid Gressela – väg 932 vid Må. Nytt vänstersvängfält till bostadsområde i Må.
Utbyte av konstgräsplan i Kungsbacka
Arbetet för denna totalentreprenad omfattar byte av konstgräsplaner samt optioner med tex. ny dränering mm. Även andra arbetsuppgifter ingår.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats inkl marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med 2 st padelbanor.
Nybyggnad av mast i Kungsbacka
Bygglov för uppsättning av mast.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av idrottsplats i Kungsbacka
tillbyggnad av 2 utomhus-padelbanor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.