Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av GC-väg samt byte av bro längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden. Byte av bro 13-1159-1 över Stockaån ingår.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungsbacka, Etapp 1.1
Avser nybyggnation av gata och VA-ledningar i anslutning till det nya bostadsområdet Björkris 2. Arbetet omfattar: • Cirkulationsplats på Göteborgsvägen • Ombyggnation av Göteborgsvägen, ca 150 m • Två busshållplatser • Huvudgata med VA-ledningar, ca 50 m
Leverans och installation av ny reservkraft, Kungsbacka kommun
Avser levererans och installation av en ny reservkraft med reservkraftsbrytare till ställverket.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).