Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
En ny plattrambro ska ersätta den befintliga bron, det innebär att utöver nybyggnation så ingår även rivning av befintlig konstruktion.
Nybyggnad av bullerskydd i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av en skyddsbarriär (pelare på fundament med plastskärm) utmed järnvägen i två etapper. Den norra etappen uppgår till ca 240 m och den södra till ca 332 m.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad.
Ny cirkulationsplats samt gc-väg vid väg 932 i Kungsbacka
Ny cirkulationsplats samt förbättring av trafiksäkerheten och tillgängligheten på väg 932 vid Fjärås Blåklintsväg.
Tillbyggnad av idrottsplats i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av arena/idrottsplats.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med 2 st padelbanor.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.