Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av VA-ledningar m.m i Kungsbacka kommun
Avser anläggningsarbete av VA-ledningar cirka 9 400 m i befintliga vägar, åker- och naturmark. Optokabel cirka 4 900 m. Upprättande av tillfälliga vägar. Utbyggnad av två spillvattenpumpstationer med överbyggnad, SPU383 och 385. Utbyggnad av sex spillvattenpumpstationer utan överbyggnad, SPU384, 386-390.
Ombyggnad av ställverk i Onsala
llevio AB avser att bygga om befintligt 130/50/10kV ställverk på nuvarande ställverksområde parallellt med befintligt driftsatt ställverk. Utökning av befintligt 10kV inomhusställverk. Nytt dubbelbrytarställverk utomhus för 50kV fördelning. Nya portaler och fundament samt nya avspänningsstolpar. Ny kontrollutrustning för inomhus och utomhusställverk.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungsbacka, Etapp 1.2
Avser nybyggnation av gata och VA-ledningar i anslutning till det nya bostadsområdet Björkris 2. Etapp 1 2159816
Ny gång- och cykelväg längs väg 934 i Kungsbacka
2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 934, delen väg 939 (Varbergsvägen) vid Gressela – väg 932 (Gåsevadsholmsvägen) vid Må. Nytt vänstersvängfält till bostadsområde i Må.
Nybyggnad av ställverksrum vid Hallands sjukhus i Kungsbacka
Avser uppförande av en ny fristående mottagningsstation och invändigt ställverksrum i befintlig byggnad 010 vid Hallands sjukhus Kungsbacka, HSK ska håltagnings-, förstärknings-, målnings- och installationsarbeten utföras. Befintligt ställverk ska rivas i sin helhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).