Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, allmän platsmark mm för nytt område. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DH
Beläggningsgrupp DH02-2021 samt DH03-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12 och 2022-11-11.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Planområdet omfattar ca 40 ha som ligger inom Söndrums vattentäkt varvid särskilda föreskrifter gäller. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Gatubyggnad inom planområdet med tillhörande gång- och cykelvägar Gång- och cykelväg utmed stora delar av planområdets sträckning längs G:a Tylösandsvägen Parkområde med bl a utegym och hundrastgård VA-ledningar med tillhörande servisanslutningar till fastigheter El-, tele-, opto-, bredband- och fjärrvärmeutbyggnad. Etapp 1: 1528184
Markarbeten för bostäder i Halmstad
Mindre gatuarbeten. Entreprenör avropades via ramavtal.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning i Halmstads kommun
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning på station H10 Stålverksgatan
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Nybyggnad av lekplats i Halmstad
Nybyggnad av lekplats i utbildningssyfte för att lära sig om energi och avfall.
Byggplatsuppföljning/teknisk konsult i Hallands län
Resurskonsult gällande BPU/Teknisk konsult inom E6 Södra Infarten Halmstad samt närliggande projekt. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år (totalt 4 år).
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning, mellanlagring av schaktmassor på kommunal mark, projekt södra infarten p6408, etapp2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av staket i Halmstad
Bygglov för anordnande av spaljé runt containrar-kattegattskolan.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerskydd av uteplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n156153 tolarps äng.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd bullerplank under byggtid nya östergårdsskolan.
Ombyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning - tennisbana till parkering t o m 2026-03-31.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.