Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Renovering av Harplinge högreservoar i Halmstads kommun
Avser invändig och utvändig renovering och modernisering av dricksvattenreservoar, Bruttovolym ca 300 m3, inklusive bland annat utbyte av rördelar och rörgalleri, markarbeten samt uppförande av en ny överbyggnad.
Drift och underhåll av vägbelysning i Hallands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Drift, underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning.
Utbyggnad av ny vägsträcka i Halmstad
Utbyggnad av ny vägsträcka.
Om- och tillbyggnad av kaj i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av kaj samt ombyggnad av bulkterminalyta för område i anslutning till Kaj 800 i i Halmstads hamn.
Ombyggnad av befintlig väg m.m i Oskarström, Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig väg Björkallén på sträckan mellan Nya Nissastigen och Gamla Nissastigen. Arbetet består av bland annat ny gc-väg, busshållplats, parkeringsplats och anpassning av befintliga väganslutningar omläggning samt anläggning av VA, el och belysning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).