Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av mark i Harplinge, Halmstad
Avser sanering av förorenad mark vid den tidigare kemtvätten i Harplinge, Holms tvätt. Saneringen är omfattande, totalt beräknas saneringen kosta 43 miljoner kronor och vara klart 2026. Föroreningen i marken är i huvudsak klorerade kolväten.
Reparation av uppställningsplattan, Halmstads flygplats
Anläggande av nytt slitlagerasfalt på uppställningsplattan. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Delar av uppställningsplats 2 och 3 ska utföras i armerad betong samt förses med nedsänkta uttagsboxar för försörjning av flygplan och som förberedelse för el-flyg. Uttagsboxarna tillhandahålls av beställaren. Entreprenaden omfattar även brunnar och kanalisation för el- och teleinstallationer.
Renovering av Harplinge högreservoar i Halmstads kommun
Avser invändig och utvändig renovering och modernisering av dricksvattenreservoar, Bruttovolym ca 300 m3, inklusive bland annat utbyte av rördelar och rörgalleri, markarbeten samt uppförande av en ny överbyggnad.
Renovering av pumpstation samt nya ledningar i Halmstad
Avser renovering avloppspumpstation P41 på Enebärsstigen i Frösakull, Halmstads kommun.
Renovering av VA nät vid FMTS i Halmstads kommun
Avser byte av samtliga ytskikt och byte av de markförlagda ledningar som avleder dag- och släckvatten från (BÖP) FMTS. Planerade entreprenadarbeten inkluderar även relining av en dagvattenledning.
Anläggande av laddinfrastruktur vid Halmstad och Varbergs sjukhus
Avser att förlägga, montera och installera 80 st laddboxar för Region Hallands personalbilar i Halmstad och 60 st i Varberg, samt en laddstation 50kW för snabbladdning -DC vid varje sjukhus. Objektets läge: Halmstads sjukhus på fastighet Ekorren 4, Nymansgatan. Varberg sjukhus på fastighet Getakärr 6:16, Träslövsvägen.
Utbyte av slamskrapor i försedimentsbassänger i Halmstad
Avser utbyte av fyra slamskrapor med tillhörande drivpaket till fyra försedimenteringsbassänger. I entreprenaden skall montage ingå, och el, styr inkopplas till avsedda plintar i styrskåp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).