Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Avser förnyelse av 400 kV-ledning mellan Breared och Söderåsen FL7 S3-4 luftledning, ca 88 km. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla ledningen.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Termisk sanering av mark i Harplinge, Halmstad
Avser termisk sanering av förorenad mark vid den tidigare kemtvätten i Harplinge, Holms tvätt. Saneringen är omfattande, totalt beräknas saneringen kosta 43 miljoner kronor och vara klart 2026. Föroreningen i marken är i huvudsak klorerade kolväten.
Utökning av optisk sorteringsanläggning vid avfallsanläggning i Halmstad
Avser utökning av optisk sorteringsanläggning av förpackningar och returpapper m.m. Anläggningen ska vara kompatibel med den nuvarande optiska sorteringsanläggningen för mat- och restavfall, och sorteringsanläggningen för ytterligare åtta (8) fraktioner ska rymmas inom den befintliga byggnaden. Utökning av optisk sorteringsanläggning ska vara klar och övertagandet av anläggningen ska äga rum 2025-03-31.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och 2 st GC-broar.
Varmmassabeläggning på E6 betongväg i Distrikt Väst
Utbyte av betong till asfaltsbeläggning. E6 Geting södergående.
Nybyggnad av bro samt väg i Halmstad
Avser ny vägbro över Västervallvägen anläggas samt ca 270 m ny gata sydöst om bron och ca 200 m gata nordväst om bron. Korsningen mellan Södra infarten och Sliparegatan ska byggas om. Objektet ska förses med en ny belysningsanläggning och räcken på vissa delar. VA-arbeten ska utföras, bland annat en styrd borrning av en V630 under Västervallvägen. Utöver detta ska omläggning av el och opto utföras. Arbetsområdet ligger i nära anslutning till Västkustbanan och den järnvägsbro som passerar Västervallvägen.
Nybyggnad av GC-port vid cirkulationsplats Larsfrid i Halmstad
Som en del av Södra infarten etapp 2 ska en ny cirkulationsplats byggas på nordöstra sidan om västkustbanan. Denna entreprenad avser byggnadsverk i form av en GC-port samt en stödmur. Objektet är beläget längs mellan Filaregatan och Svetsaregatan i Halmstad.
Byggåtgärder i samband med traversbyte vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall installera en ny travers i Kristinehedsverkets avfallsbunker för panna 1 och 2. I samband med traversinstallationen skall förberedande arbeten för traversinstallation samt förbättrings- och förstärkningsarbete av avfallsbunkern genomföras. Detta omfattar installationer och byggnadsarbeten som syftar till att förstärka bunkerhallen samt byte av bunkerhallens tak, installation av ny brandgasventilation och taklucka.
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed OPGW.
Inköp och installation för pneumatiskt styrd rappanordning för Kristinehedsverket i Halmstad
Avser inköp och installation för pneumatiskt styrd rappanordning för pannor 1 & 2.
Tillbyggnad för reservkraft och mottagningsstation vid flygplats i Halmstad
Avser tillbyggnad av befintlig byggnad för reservkraft och mottagningsstation med nya byggnadsdelar för reservkraft och ställverk för högre effekt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).