Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Kragared, Halmstad
Planer finns för nybyggnation av 15 vindkraftverk som totalhöjd 250 m.
Vägmarkering inom Hallands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Integrerat brounderhåll i Hallands län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 688 konstruktioner. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 6 st.
Nybyggnad av järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet.
Utbyggnad av ny vägsträcka i Halmstad
Utbyggnad av ny vägsträcka.
Installation och driftsättning av lågspänningsställverk, reservkraftsställverk etc vid värmeverk i Halmstad
Avser installation av ett nytt lågspänningsställverk, reservkraftsställverk, skenpacket, UPS, Novec släcksystem etc. på HEM's produktionsenhet Kristinehedsverket. Option:2022-04-01 - 2022-06-30 Option:2022-07-01 - 2022-09-30
RFI - Ombyggnad av avfallsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av slurryanläggning hos Halmstads Energi och Miljö. HEM AB ska uppgradera deras förbehandlingsanläggning för matavfall samt installera en tank på 80 m3 för mottagning av fetavskiljarslam.
Byggledare vägmarkering inom Hallands län
Byggledare för produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31.
Exploateringsarbeten i Fyllinge, Halmstads kommun etapp 2
Avser utbyggnad av bostadsområdet Fyllinge IV kvadranten. Arbetet omfattar bland annat: - Gatubyggnad - VA- ledningar - El, bredband och fjärrvärmeutbyggnad - Belysningsanläggning
Ombyggnad till konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Absorptionskylmaskin till fjärrkylcentral i Halmstad
Avser ersätta en av kompressorkylmaskinerna, KBK 301, med en ny fjärrvärmedrivenabsorptionsmaskin. Objektet är beläget i Södra Hamnen i Halmstad.
Nybyggnad av lekplats i Halmstad
Nybyggnad av lekplats i utbildningssyfte för att lära sig om energi och avfall.
Grävning och borttagning av galvaniserade rör till tankanläggningar
Avser utbyte av galvaniserade rör i mark till bunkercisterner och skall ersättas med godkända korrisionsfria rör samt återställande av mark. Entreprenaden avser följande lotsstationer: Halmstad lotsstation Helsingborgs lotsstation Karlshamn lotsstation Oskarshamns lotsstation Kalmar lotsstation Oxelösund lotsstation
Leverans och installation av reningssystem vid värmeverk i Halmstad
Avser installation av ett kompletterande reningssteg till befintlig vattenreningsanläggning. Omfattar ett nyckelfärdigt reningssystem inkluderande design, konstruktion, tillverkning, montage, utcheckning med kall- och varmintrimning, provdrift samt prestandaprov och inkoppling mot befintlig vattenreningsutrustning. I leveransen ingår även, om så erfordras, intrimning av befintlig vattenreningsanläggning.
Åtgärder av spillvattenledning på Flottiljområdet i Halmstad
Åtgärder/byte av spillvattenledningar flottiljområdet Halmstad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av mur/plank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.