Alla aktuella anläggningsprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av två 40 MVA-transformatorer i Falkenberg
Avser byte av två 25 MVA-transformatorer till två 40 MVA-transformatorer. Transformatorerna kommer att placeras på samma oljegrop och fundament som de tidigare.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden. Två broar varav en med konstruktionsansvar ingår.
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Ombyggnad av E6 mellan Getinge-Heberg
Reinvestering av K1 betongväg södergående sektion 165/255 till 166/975, delen Getinge - Heberg.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Rivning, av gata ca 370 m och inkluderar överbyggnad, kantsten, smågatsten, plattor och vägutrustning. Ny överbyggnad och justering av markhöjder samt tillhörande arbete med kantsten, asfalt, betongplattor, smågatsten, avvattningssystem och vägutrustning. Flytt av signalanläggning och komplettering av nya signalkablar och signalstolpar. Plantering av träd och iordningställning av grönytor.
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Nybyggnad biogasanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.