Alla aktuella anläggningsprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av solcellspark i Årstad, Falkenberg
Området omfattar totalt 45 hektar, det kommer beläggas med solceller och stängslas in. Anläggningen beräknas få en installerad effekt på ca 41 MW. Uppskattad elproduktion är ca 41 GWh/år, vilket motsvarar den årliga hushållselen för ca 8200 villor.
Flytt av spår, sanering, ny lastplats m m i Falkenberg
Projektet avser flytt av spår, sanering mm. Uppskattad kostnad.
Ny rötkammare till avloppsreningsverk i Falkenberg
Avser nybyggnad av en ny rötkammare (RK3) med tillhörande teknikbyggnad omfattar även tillhörande process- VVS- och el & teleinstallationer och markarbeten på Smedjeholms avloppsreningsverk i Falkenberg.
Utbyggnad av allmän platsmark i Falkenberg
I detta projekt ingår rivning av skog, väg och befintliga ledningar samt anläggning av nya gator och gc-vägar, gröna ytor, Va-anläggningar, dagvattenmagasiner, förläggning av fjärrvärme, el-och optoledningar. Bostäder skall byggas på id: 2130476
Muddring av hamn i Falkenbergs hamn
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns inre del av farled framför kaj B2. Området som ska underhållsmuddras till föreskrivet ramfritt djup och utgör en yta om ca 1500 m2. Teoretisk fast volym är ca 1600 m3.
Nybyggnad av mottagningsstation i Falkenberg
Avser nybyggnation av mottagningsstation i Tröinge, Falkenberg.
Nybyggnad av panncentral i Falkenberg
Avser nybyggnad av panncentral i utkanten av Falkenberg.
Nybyggnad av nytt bräddvattenmagasin med tillhörande anläggningar i Bergagård, Falkenberg
Avser nytt bräddvattenmagasin, en ny fördelningskammare med renssil, ledningar mellan olika anläggningsdelarna, nytt bräddutlopp vid ån, ny infartsväg, stängsel runt anläggningen.
Ramavtal avseende inhousekonsult inom mark- och exploatering, Falkenbergs kommun
Ramavtal avseende Inhousekonsult inom mark- och exploatering. Konsulten ska på plats bistå Mark- och exploateringsenheten (Mex) som resurs och stöd i olika exploateringsprojekt. Avtalstid 2023-03-01 - 2025-02-28 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av järnvägstunnlar i Tröingeberg och Skrea Backe
Bergunderhåll och åtgärder inläckage. Tröingeberg 3520-202 och Skrea Backe 3520-203. Bandel 627. Tätning/reparation dräner, injektering, berg och sprutbetongrensning, bergbultning. Utförs under vecka 15 2023 och v 40 2023.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).