Alla aktuella anläggningsprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikcentral i Falkenberg
Avser nybyggnation av logistikcenter för Engelsons i Falkenberg.
Nybyggnad av solcellspark i Årstad, Falkenberg
Området omfattar totalt 45 hektar, det kommer beläggas med solceller och stängslas in. Anläggningen beräknas få en installerad effekt på ca 41 MW. Uppskattad elproduktion är ca 41 GWh/år, vilket motsvarar den årliga hushållselen för ca 8200 villor.
Ny gång- och cykelväg längs väg 703/154 i Falkenberg
Ca 4 km lång sträcka varav ca 2,6 km ny gc-väg längs med befintlig väg och ca 1,4 km längs med enskilt vägnät. Bro över gc--väg samt ko-port 2,5 km NO Vinberg.
Flytt av spår, sanering, ny lastplats m m i Falkenberg
Projektet avser flytt av spår, sanering mm. Uppskattad kostnad.
Muddring av hamn i Falkenbergs hamn
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns inre del av farled framför kaj B2. Området som ska underhållsmuddras till föreskrivet ramfritt djup och utgör en yta om ca 1500 m2. Teoretisk fast volym är ca 1600 m3.
Utbyggnad av gata- och VA samt ny belysning i Falkenberg
Avser gatu- och VA-utbyggnad. Befintlig grusväg ska bitumenbeläggas och ny belysning ska sättas upp samt utbyggnad av VA och ny dagvattendamm, inför exploatering utmed Vildapelvägen. Sprängningsarbete kommer behövas utföras.
Utbyggnad av allmän platsmark i Falkenberg
I detta projekt ingår rivning av skog, väg och befintliga ledningar samt anläggning av nya gator och gc-vägar, gröna ytor, Va-anläggningar, dagvattenmagasiner, förläggning av fjärrvärme, el-och optoledningar. Bostäder skall byggas på id: 2130476
Nybyggnad av mottagningsstation i Falkenberg
Avser nybyggnation av mottagningsstation i Tröinge, Falkenberg.
Till- och ombyggnation av högreservoar i Tröinge, Falkenberg
Objektet avser rivnings-, bygg-, måleri-, ventilation-, el & tele- samt markarbeten.
Utbyggnad av betongplatta i Falkenbergs hamn
Utbyggnad av betongplatta i Falkenbergs hamn, Kaj A. Objektet omfattar: Utbyggnad av betongplatta ca 360 m2
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Utbyggnad av återvinningscentral i Falkenberg. etapp 1
Avser utökade asfaltytor vid ÅVC Sandladan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).