Alla aktuella anläggningsprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden. Två broar varav en med konstruktionsansvar ingår.
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av biogasanläggning. Uppgraderingsanläggningen levereras av DMT (holländskt företag).
Sanering av mark i Falkenberg
Avser marksanering Slöinge 1:20. Cirka 1500 kubikmeter jordschakt totalt. Omhändertagande av förorenade massor (Ca 1400 kbm) inkluderat transport och mottagning samt slutprovtagning samt återställning. Objektet är beläget utmed Järnvägsgatan i Slöinge, Falkenbergs kommun. Nära E20 motorvägsavfart 48.
Nybyggnad av mottagningsstation i Falkenberg
Avser nybyggnation av mottagningsstation i Tröinge, Falkenberg.
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Nybyggnad av cirukationsplats i Falkenbergs kommun
Avser nybyggnation av cirkulationsplats vid Långaveka i Glommen, Falkenbergs kommun. Utbyggnad av lokalgata med vändplats ca 110 m Ombyggnad GC-väg förbi cirkulationsplatsen ca 150 m Ny GC-väg utmed lokalgata ca 90 m Utbyggnad av VA-ledningar i lokalgata ca 70 m Ny belysning i cirkulationsplatsen och längs med väg 735 samt att övergångsställe förses med belysning.
Ombyggnad av tunnlar i Tröingeberg och Skrea Backe
Bergunderhåll och åtgärder inläckage. Tröingeberg 3520-202 och Skrea Backe 3520-203.
Nybyggnad av linbana i Falkenberg
Marklov för linbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.