Alla aktuella anläggningsprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg, Visby
Avser nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg. Avser bla padelbanor.
Nybyggnad av bilramp i Visby Hamn
Projektet avser byggnation av en tredje ramp i Visby hamn för att kunna hantera bland annat tysklandslinjen.
Korrosionsskydd spont Visby hamn, etapp 2
Avser korrosionsskydd av spont vid färjeläge 5 etapp 2, ca 275 meter. Detta är en option på etapp 1, som avser färjeläge 6 som finns på projekt 1635296.
Nybyggnad av 12 kV ställverk i Tingstäde, Gotland
Avser nytt 12 kV ställverk i Martebo på nordvästra Gotland. Det nya ställverket uppförs i flyttbar byggnad (container‐, modul).
Utbyte av 12 kV ställverk i Visby
Avser utbyte av ett befintligt 12 kV ställverk i Visby på Gotland. I uppdraget ingår demontering samt uppförande av nytt 12kV ställverk i befintlig byggnad samt kontrollutrustning. Entreprenaden kommer utföras i två etapper eftersom befintligt ställverket är i drift idag. Etapp 1 preliminärt färdigställt kvartal ett 2022. Etapp två under hösten 2022.
Ombyggnad av väg 148 i Bro
Breddning av väg, ny gångväg. Ombyggnad av busshållplatser i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl.
Ombyggnad av väg 148 i Lärbro
Ny gång- och cykelväg, ombyggnad av korsning väg 148/väg 149, vattenskyddsåtgärder.
Sanering av förorenad mark under fotbollsplan i Visby, etapp 1
Projektet omfattar mark under en grusplan. Grusplanen ska efter sanering återställas i form av ny ridbana.
Sanering av förorenad mark under fotbollsplan i Visby, etapp 2
Projektet omfattar rivning av en konstgräsplan med tillhörande stängsel mm. Marken under planen ska saneras och en ny konstgräsplan med tillhörande stängsel och belysning ska anläggas.
Nybyggnad av skjutbana, Gotland
Avser nybyggnad av skjutbana med kulfång, körytor, väg, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Tofta skjutfält är beläget väster om St Home .
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av 37 st. parkeringsplatser.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Gotlands län
Ramavtal avseende konsulttjänster inom tolkning av naturmiljöer och analys av samband i landskapet i Gotlands lä
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Gotlands län
Avser ramavtal för ekologiska och hydrologiska utredningar i samband med restaurering av våtmarker i värdefulla naturområden på Gotland.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.