Alla aktuella anläggningsprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning tank i Gotlands län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15. Tankbeläggning och förstärkningsarbeten.
Ombyggnad av gata i Visby
Avser ombyggnad av Kolonigatan för förbättring av trafiksäkerheten för i första hand skolelever som tar sig till Södervärnsskolan utmed Kolonigatan i Visby.
Tillbyggnad av ställverk och kraftstation på Visby Flygplats
Avser utbyggnad av kraftstation och ställverk.
Ombyggnad av busstation och torg i Roma, Gotland
Avser upprustning och ombyggnad av busstationen och torget i Roma samhälle på mellersta Gotland.
Omtoppning av taxibanor F17G i Visby
Projektet avser ny slitlagerasfalt på diverse ytor inom airside med tillhörande stråkytor samt slitlagerasfalt på landside F17G. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Omkringliggande stråkytor och dagvattenbrunnar ska höjdjusteras så att asfalt/växtbädd ansluter till ny nivå för belagd yta.
Stolpbyte 12kV linjer på Gotland
Avser stolpbyte för 12kV linjer med AMS metoden för de två Delprojekt: 1. 5017 Stolpbyte Etelhem Revision ca 80 stolpar 12kV, 14 stolpar LSP, 3 nätstationer 2. 5676 Stolpbyte Hellvi Revision ca 50 stolpar 12kV. 3 st
Ny brygga till Kallbadhuset i Visby
Avser rivning av del av befintlig brygga och utbyte mot en ny. I arbetet ingår även en tillgänglighetsanpassning av bryggan och del av marken i anslutning till bryggan vid Kallbadhuset i Visby.
Nybyggnad av maskinhall i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad (maskinhall) Hejde Kvie 1:21,2:1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).