Alla aktuella anläggningsprojekt i Gotlands län

Gotland (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende entreprenadstjänster för vatten- och avloppsnät, Gotland
Ramavtal avseende uppdrag, vid ny- och/eller ombyggnation eller reparationer i Region Gotlands VA-nät. Avtalstid 2022-07-01 - 2024-06-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av bilramp i Visby Hamn
Projektet avser byggnation av en tredje ramp i Visby hamn för att kunna hantera bland annat tysklandslinjen.
Nybyggnad av RoRo-ramp i Slite
Projektet avser att bygga en så kallad RoRo-ramp på Apotekskajen.
Underhållsbeläggning varm och värme i Gotlands län
Beläggningsgrupper: huvuddel 1 2022 och huvuddel 2 2023 i Gotlands län.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Visby
Projektet avser nybyggnad av en gång- och cykelväg i södra Visby mellan Toftarondellen och Visborgsallén, vägen går delvis intill det så kallande Banvallsstråket. I projektet ingår asfaltväg, belysning och viss förberedande för framtida korsande ledningar och trafikanordningar.
Nybyggnad av 12kV ställverk och hus i Visby, etapp 1
Projektet avser uppförande av 12kV ställverk och hus.
Ombyggnad av bro över Pavikens utlopp
Bro nv om Västergarns kyrka. Bärighetsförstärkning.
Rening kondensvatten i Visby
Projektet avser att bytta en anläggning för rening av kondensatvatten från en produktionsanläggning för fjärrvärme som eldas med skogsflis.
Nytt kontrollsystem till HVDC Light-anläggningar på Gotland
Avser utbyte av befintliga kontrollsystem i HVDC Light-anläggningar i Visby och Näs på Gotland.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).