Alla aktuella anläggningsprojekt i Gotlands län

Gotland (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilramp i Visby Hamn
Projektet avser byggnation av en tredje ramp i Visby hamn för att kunna hantera bland annat tysklandslinjen.
Ramavtal avseende entreprenadstjänster för vatten- och avloppsnät, Gotland
Ramavtal avseende uppdrag, vid ny- och/eller ombyggnation eller reparationer i Region Gotlands VA-nät. VA- och maskintjänstentreprenör: Björn Hansson. Avtalstid 2022-07-01 - 2024-06-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av RoRo-ramp i Slite
Projektet avser att bygga en så kallad RoRo-ramp på Apotekskajen.
Nybyggnad av 12kV ställverk och hus i Visby, etapp 1
Projektet avser uppförande av 12kV ställverk och hus.
Nybyggnad av dricksvattenledning mellan Hemse och Ljugarn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledning.
Service och underhåll på mellanspänningsverk 11kV på Gotland
Projektet avser service- och underhållsarbeten på Regionens mellanspänningsställverk 11kV. Nedan angivna ställverk omfattas av upphandlingen: Visby Lasarett, Visby Norra Hansegatan Korpen, Visby Birka Gatan, Korpen, Visby Klinteskolan, Klintehamn Säveskolan, Visby Färjeterminal, Visby (Utom Linjetrafiken Visby Hanm) Brandstationen, Visby Lövsta, Roma Ishallen, Visby Vattenverket Kvarnåkershamn Reningsverket, Visby
Utbyte av armaturer för gatubelysning i Visby innerstad
Avser leverans och installation av ca 830 armaturer med tillhörande kabel i Visby Innerstad.
Demontering/montering av 84 kV brytare mm i Visby
Projektet avser demontering/montering av 84 kV brytare samt demontering av b efintligt 12 kV ställverk.
Reservkraft Tofta vattenverk på Gotland
Projektet avser reservkraftverk i en containerlösning till Tofta vattenverk. I entreprenader ingår även grundläggning av reservkraftscontainer, schakt för kabel, dimensionering och inkoppling av kabel och en ny grusväg från parkeringsyta till uppställningsplats.
Rening kondensvatten i Visby
Projektet avser att bytta en anläggning för rening av kondensatvatten från en produktionsanläggning för fjärrvärme som eldas med skogsflis.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).