Alla aktuella anläggningsprojekt i Gotlands län

Gotland (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Färjeleden i Visby hamn
Avser nybyggnad av permanent bro över Färjeleden i Visby hamn. Från kryssningskajen tvärs över Färjeleden till Kopparviksgatan. Den västra delen av bron ska även fungera som en mötes och utsiktsplats.
Underhållsbeläggning varm i Gotlands län
Huvuddel 1 för år 2024, Huvuddel 2 för år 2025.
Nybyggnad av övnings- och vårdhall på Gotland
Avser uppförande av övnings- och vårdhall för hjulburna militära fordon. BTA ca 1 460 kvm med möjlig option på ytterligare ca 270 kvm. Objektet är beläget inom Tofta garnison på Gotland.
Kabelförläggning för 0,4-12 kV linje, Gotlands Elnät AB
Avser utförande av kabelförläggning för 0,4-12 kV linjer gällande Lärbro Banne m.fl på Gotland. Omfattar tre olika delprojekt.
Tillbyggnad av ställverk och kraftstation på Visby Flygplats
Avser utbyggnad av kraftstation och ställverk.
Ny reservkraft till Visby Flygplats
I entreprenaden ingår att leverera och montera 2 st reservkraftaggregat. Entreprenaden omfattar även bland annat: konstruktion, beräkningar, leverans av material, transporter, montagearbeten, provning, FAT, SAT, driftsättning, utbildning och dokumentation samt demontage och bortforsling av den gamla reservkraftanläggningen med tillhörande utrustning.
Ny brygga till Kallbadhuset i Visby
Projektet avser rivning av del av befintlig brygga och utbyte mot en ny. I arbetet ingår även en tillgänglighetsanpassning av bryggan och del av marken i anslutning till bryggan.
Stängsel/Yttre skalskydd avseende två fördelningsstationer 2024 i Visby
Entreprenaden avser utbyte av stängsel runt fördelningsstationerna. Stängslet ska förhindra underkrypning och uppföras enligt beställarens instruktioner. I Entreprenaden ingår ej kameraövervakningssystem, men det ska vara förberett för att i framtiden kunna installera kameror och inpasseringssystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).