Alla aktuella anläggningsprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kaj i Ljusne
Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad.
Exploatering för stadsdel i Söderhamn, etapp 1
Exploatering inför projekt: 1238531.
Nybyggnad av rondell, gator & GC-väg etapp 1 i Söderhamn
Projektet Söderhamnsporten etapp1 är en anläggningsprojekt vilket kommer vi att bygga en ny cirkulationsplats på huvudgatan Söderhamnssporten vid Mc Donalds. I anslutning till Cirkulationens platsen och i den befintliga kvartersmarken ska vi bygga två nya gator och GC-vägar med belysning. I de nya gatuområden kommer dagvattnet ledas, infiltreras och fördröjas via en svackdike och även makadamdike mot Söderhamns ån.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Upprustning av väg i Söderhamn
Avser förstärknings- och beläggningsåtgärder på delsträcka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.