Alla aktuella anläggningsprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Rökebo vattenverk i Sandviken
Avser en ny kemikaliedel placerat i befintlig byggnad och samma fastighet, anpassat för framtida dricksvattenförbrukning och råvattenkvalitet. Denna del benämns som del 1. Det ska även byggas en ny lågreservoar på 3500 m3 med intilliggande teknikbyggnad. Detta benämns som del 2. Det ska också uppföras ett nytt lågspänningsställverk samt göras en ombyggnation i transformatorstationen som benämns MT4.
Renovering av vattentorn Kungsgården och Vallhov i Sandviken, etapp 3
Denna entreprenad är Etapp 3 av totalt 3 etapper. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig isolering och tätskikt samt montage av ny isolering och tätskikt på takterrassen, utbyte av manluckor på takterrassen. Flytt av luftfilter på takterrassen. Igengjutning av nivågivarutrymme. Utbyte av vajerspel till takluckan. Utbyte av entrédörr i markplan. Flytt av nivågivarkabel. Betongreparationer på takbjälklag och fasad. Målning av betongfasad. Objekten är Vattentorn Kungsgården samt Vallhov i Sandviken.
Ombyggnad och förstärkning av linje L01 i Österfärnebo, Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar ombyggnad och förstärkning av linje L01 i Österfärnebo i Sandviken Kommun. Bef. ledning är en luftledning som är i dåligt skick. Ledningen ska byggas om till markförlagd kabel och längs delar av sträckan finns det tomrör som ska nyttjas till den nya kabeln. Entreprenaden omfattar även installation av 6 st nya nätstationer samt lsp‐arbeten.
Förstärkning av elnät i Ginborn, Etapp 1
Entreprenaden omfattar ombyggnad och förstärkning av elnätet inom område Ginborn i Sandviken Kommun. Entreprenaden innefattar både lsp‐ (0,4kV) och hsp arbeten (11kV) samt installation och montage av 6 nätstationer (1st T1 och 5st markstationer) och kundarbeten. Både markförläggning och ombyggnation av bef. luftlinje förekommer.
Nybyggnad av LSP-Ställverk vid kraftvärmeverk i Sandviken
Ett nytt LSP-Ställverk skall byggas för Sandviken Energi AB, Kraftvärmeverket Björksätra i Sandviken. Projektet avser att riva, leverera och montera nytt ställverk med beteckningarna GA stv:1 och G stv:2 som ska ersätta nuvarande LSP-ställverk med beteckning GA stv:1 och G stv:2. Grävning på asfalterad gårdsplan med ca: 20 m2 kommer att ingå, återställning till ursprungligt skick.
Installation av ny T1 40 MVA i mottagningsstation ÄT34 i Storvik
Entreprenaden omfattar anpassning och renovering av bef. fundament inkl. oljegrop, flytt, ombyggnation samt komplettering av kabelstativ och komplett installation och driftsättning av ny T1 som levereras under våren/försommaren 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).