Alla aktuella anläggningsprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Sandviken och Gävle, delsträcka 1
Delsträcka 1 innefattar ca 3 300 m fjärrvärmeledning i dimension DN500 till större delen förlagd i tätbebyggt område. Leveransen omfattar komplett monterad fjärrvärmeledning inkl. bl.a schakt, fyll, montage, svets, muffning, styrd borrning samt återställning.
Exploateringsområde i Sandviken
Syftet med detaljplanen är att utreda marken för ett blandat verksamhetsområde som kommer att tillåta användningarna industri, verksamheter, kontor och handel.
Ombyggnad av hetvattenpannor vid kraftvärmeverk i Sandviken
Upphandlingen omfattar komplett leverans och installation av bränsleberedning, bränslehantering och förbränningsutrustning för två hetvattenpannor inkluderande ny pelletskvarn och nya träpulverbrännare. Nya transportledningar, kanaler, el- och processinstallationer i erforderlig omfattning för att innehålla specificerade krav avseende kapaciteter, reglerområden, fjärrmanövrering och miljöprestanda. Objektet är beläget på fastigheten ELDSOPPEN 1 inom Björksätra Kraftvärmeverk, Sandvikens kommun.
Utvändig renovering av Järbo vattentorn i Sandviken
Vattentornets höjd är ca 24m. Konstruktionen är en cirkulär vattenbehållare i betong som bärs upp av ett centrerat trapphus. Vattenbehållaren är omsluten av ett klimatskal av plåt. Entreprenaden omfattar översiktligt följande arbeten: 1. Rivning av tätskiktsmatta, isolering och säkerhetsräcke på takytan. 2. Anläggning av nytt tätskikt, isolering och säkerhetsräcke. 3. Betonglagningar 4. Rivning av befintligt klimatskal av plåt runt behållaren och montage av ny plåt. 5. Ersätta eventuell rötskadad virke bakom klimatskalet. 6. Målning av betongfasaden.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Eken 8, Sätra 5:229, Örta 2:1, Åsen 5:4, Näs 3:26, Björksätra 2:1, Vallhov 2:1, Vallarelåten 3 och Västanbyn 2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
TV-inspektion av självfallsledningar för spillvatten/dagvatten i Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar inre tv-inspektion av självfallsledningar på spillvatten och dagvatten.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.