Alla aktuella anläggningsprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av värmeverk i Sandviken
Sandviken Energi planerar en ny anläggning för fjärrvärme som ska försörja ca 10 000 hushåll. Man väljer nu att ansluta sig till Gävle.
Ny- och ombyggnad av cirkulationsplats i Sandviken
Denna upphandling börjar med en ansökningsprocess. Ansökande som kvalificerar sig har möjlighet att bli inbjudna till nästa steg. Sista datum att svara på ansökningsinbjudan är 2020-12-18. Anläggande av ny cirkulationsplats i korsningen Järbovägen - Industrivägen samt åtgärder med separata höger-svängfält i befintlig cirkulationsplats i korsningen Gävlevägen - Järbovägen.
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Avser utbyte av befintlig gatubelysning till LED-belysning under 2021. Detta kommer att ske löpande i två definierade områden, Norr om E16 till Högbo och Storvik.
Ombyggnad av hetvattenpannor vid kraftvärmeverk i Sandviken
Upphandlingen omfattar komplett leverans och installation av bränsleberedning, bränslehantering och förbränningsutrustning för två hetvattenpannor inkluderande ny pelletskvarn och nya träpulverbrännare. Nya transportledningar, kanaler, el- och processinstallationer i erforderlig omfattning för att innehålla specificerade krav avseende kapaciteter, reglerområden, fjärrmanövrering och miljöprestanda. Objektet är beläget på fastigheten ELDSOPPEN 1 inom Björksätra Kraftvärmeverk, Sandvikens kommun.
Utvändig renovering av Järbo vattentorn i Sandviken
Vattentornets höjd är ca 24m. Konstruktionen är en cirkulär vattenbehållare i betong som bärs upp av ett centrerat trapphus. Vattenbehållaren är omsluten av ett klimatskal av plåt. Entreprenaden omfattar översiktligt följande arbeten: 1. Rivning av tätskiktsmatta, isolering och säkerhetsräcke på takytan. 2. Anläggning av nytt tätskikt, isolering och säkerhetsräcke. 3. Betonglagningar 4. Rivning av befintligt klimatskal av plåt runt behållaren och montage av ny plåt. 5. Ersätta eventuell rötskadad virke bakom klimatskalet. 6. Målning av betongfasaden.
Ombyggnad av entréer samt friluftsanordningar i Färnebofjärdens nationalpark
Avser arkitekttjänst för att utforma entréområden och friluftsanordningar i Färnebofjärdens nationalpark, Gävleborgs län.
Nybyggnad av belysningsmast i Sandviken
Uppsättning av ljusanordning.
Invändig renovering av Järbo vattentorn i Sandviken
Entreprenaden omfattar översiktligt följande arbeten: Betongreperationer i reservoarbehållaren, Applicering av tätningsmembran på reservoarbehållarens golv, väggytor, Rivning av överbyggnad ovan reservoarens tillträdeslucka samt samtliga installationer i överbyggnaden, Rivning av befintlig tillträdeslucka samt Betonggjutning och montage av ny tillträdeslucka.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Uppsättning av stängsel i Färnebofjärdens nationalpark
Avser stängseluppsättning i Färnebofjärdens nationalpark, Gävleborgs län.
TV-inspektion av självfallsledningar för spillvatten/dagvatten i Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar inre tv-inspektion av självfallsledningar på spillvatten och dagvatten.
Biologiska återställningsåtgärder i Tyttboforsarna
Avser detaljprojektering inför biologiska återställningsåtgärder i Tyttboforsarna.
Nybyggnad av Padelbana i Sandviken
Nybyggnad av en Padelbana utomhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.