Alla aktuella anläggningsprojekt i Nordanstig

Just nu finns inget projekt i Nordanstig som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Renovering av två st broar i Storvik
Entreprenaden omfattar renovering av 2 st broar över Vallbyån i Storvik. En vägbro belägen vid Mjölnarvägen och en gångbro belägen vid dammluckorna vid Kvarnvägen.
Sluttäckning av askdeponi i Forsbacka
Gästrike återvinnare upphandlar entreprenad för utförande av kompletterande sluttäckning av askdeponi.
Basunderhåll av järnväg; Banorna i Bergslagen
Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna 305, 306, 313, 322, 323, 324, 325, 327, 331, 333, 334, 340, 361, 371, 376 och 391. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år. Ca 970 km järnväg. Förebyggande och avhjälpande underhåll.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 973 km varav ca 15 km grusväg.
Reinvestering av fjärrvärmeledningar i Sandviken
Sandvikens Energi AB har för avsikt att reinvestera i ny fjärrvärmeledning DN500. Projektering har även utförts för anslutning till befintliga servisledningar (DN20-DN200). Den projekterade ledningen ska ersätta befintlig fjärrvärmeledning (betongkasun) DN500. Anslutning görs mot ny transitledning som byggs från Gävle.

Se övriga projekt i Gävleborgs län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).