Alla aktuella anläggningsprojekt i Hofors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Hofors
Planera 6 st 230 meter höga vindkraftverk väster om Hofors vid Rummelberget.
Ombyggnad av genomfart i Hofors
Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen och en vid Faluvägen­-Centralgatan (upp mot centrum), träd och buskar på flera ställen efter sträckan, två tillgänglighetsanpassade busshållplatser, övergångsställen, nya parkeringsräcken. Ledningsarbeten på Gästrike Vattens ledningar. Hofors kommun är medfinansiär.
Förläggning av ny 22 kV-ledning till Tjärnäs vindkraftpark
Vattenfall Eldistribution planerar att förlägga en ny 22 kV-ledning mellan transformatorstationen Hofors Västra och anslutningspunkt för Tjärnäs vindkraftpark. Den planerade sträckningen är totalt 4,8 km lång och har delats upp i tre separata sträckor. Arbetet innefattar mark- och schaktarbeten för förläggning av markkablar och optokablar, tillhandahållande av material, utläggning av kabellängderna i kabeldiket, installation av kabel- och optosystem samt återfyllning av massor och återställning av mark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hofors
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Hofors
Nybyggnad av plank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.