Alla aktuella anläggningsprojekt i Hofors

Just nu finns inget projekt i Hofors som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Utökad bränsleplan vid Johannes kraftvärmeverk, Gävle
Avser nybyggnad av utökad bränsleplan inom och utanför befintligt verksamhetsområde för kraftvärmeverket (KVV) Johannes i Gävle. Arbetsområdet är ca 8 ha stort. Inom entreprenaden kommer schakt och fyllnadsarbeten utföras. Nya överbyggnader ska anläggas med bundna och obundna slitlager. Ledningsarbeten för befintliga och nya ledningar ska utföras. Anläggande av dagvattendamm samt ledningar och uttagspunkter för brandvatten.
Ny fastbränslepanna till panncentral i Arbrå
Bollnäs Energi (BEAB) avser att installera en fliseldad hetvattenpanna med värmeeffekt 4 MW, vid pannanläggning i Arbrå, Bollnäs kommun. Pannan skall ersätta en äldre fastbränslepanna och placeras utanför befintligt värmeverk. Pannanläggningen levereras som en platsbyggd enhet. Anläggningen ska vara komplett med förbränningssystem, panna, rökgaskondensering, rökgasrening, asksystem, inmatning, automatisk sotningsutrustning, etc.
Reinvestering av fjärrvärmeledningar i Sandviken
Sandvikens Energi AB har för avsikt att reinvestera i ny fjärrvärmeledning DN500. Projektering har även utförts för anslutning till befintliga servisledningar (DN20-DN200). Den projekterade ledningen ska ersätta befintlig fjärrvärmeledning (betongkasun) DN500. Anslutning görs mot ny transitledning som byggs från Gävle.
Utbyggnad av VA-ledningar i Åbyggeby
Utförandeentreprenad avseende VA-utbyggnad Åbyggeby.
Ombyggnad av bensinstation i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av anordning för ventilation.

Se övriga projekt i Gävleborgs län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).