Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 973 km varav grusväg ca 15 km.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Sandviken och Gävle, delsträcka 2 och 3
Delsträcka 2 och 3 innefattar ca 8 200 resp 10 100 m fjärrvärmeledning i dimension DN500 till större delen förlagd utefter kraftledningsgator i terrängen. Leveransen omfattar komplett monterad fjärrvärmeledning inkl. bl.a schakt, fyll, montage, svets, muffning, borrningar under järnväg och vägar, sjöförläggning i Gavleån samt återställning.
Värmebeläggning i region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W3, Gävleborgs län: X3, Västernorrlands län: Y2, Jämtlands län: Z2.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
Gävle Parkeringsservice AB upphandlar ett mobilitetshus för uppförande på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.
Halvvarm massabeläggning i Region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W11, W12 och Västernorrland: XY10.
Kontaktledningsupprustning vid rangerbangård i Gävle
Byte av kontaktledning och upprustning av bangårdsbelysning.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom Västernorrland-, Gävleborg-, Uppsala-, Stockholms- Södermanlands- och Östergötlands län. Signalställverk mod 59 belägna på bandel och driftplats: 211- Bodsjön, Nyhem, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Kälarne, Roback, Håsjö, Singsån, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken, Graninge och Helgum. 212- Bräcke, Bensjöbacken, Dysjön. 215- Ovansjö, Östavall, Juån, Mellansjö, Norrhög och Ångebyn. 216- Örabäcken, Hälsningenybo och Tallåsen. 410- Östertälje. 430- Säby och Ekeby. 511- Vretstorp och Linddalen.
Nybyggnad av exploatering för bostadsområde i Gävle
Avser ny huvudgatan med tillhörande GC-väg som utgår från Planmyrstigen med anslutning till Bönavägen.
Utbyte av rörbroar vid Maråker, Axmarbruk och Hagsta
Bro 21-1198-1 vid Maråker, bro 21-1042-1 vid Axmarbruk och bro 21-1056-1 vid Hagsta. Totalt 3 rörbroar, bron vid Maråker ingår som en option.
Stängselåtgärder längs järnväg och väg i Region Mitt, etapp 6
Stängselåtgärder i Bergeforsen, Örnsköldsvik, Hudiksvall, Sundsvall, Bollnäs, Gävle, Hagaström, Ockelbo, Insjön, Smedjebacken, Falun, Åre, Kälarna, Östersund.
Sanering av mark samt renovering av förskola, Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar Renovering av förskolan Högbergsgården. Renoveringen innebär främst åtgärder av invändiga ytskikt, fönsterbyte, sanering av PCB i mark och omtag för utemiljön på gården.
Utbyggnad av VA, el/opto samt belysning inom nytt exploateringsområde i Valbo
Avser utbyggnad av VA, el/opto, belysning inom nytt exploateringsområde Lund 1:32 norr om Valbo. 25 st enskilda fastigheter planeras att byggas med nya serviser för respektive ledningsslag. Terrassering av vägar inom området är innan entreprenadstart redan utförd och all återställning inom gatusektionen sker upp till terrass.
PCB-sanering av mark mm vid särskilt boende i Gävle
Arbetet omfattar sanering av marken då provresultat påvisar halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden avseende känslig markanvändning (KM).
Utbyte av bro över timmerränna i Bomhus, Gävle
Syftet med projektet är att ersätta befintlig bro över timmerränna vars tekniska livslängd gått ut. Objektet är beläget i Bomhus öster om Gävle centrum där Södra Nyvallsvägen och Ångermansvägen möts.
Omläggning av vattenledning i Gävle
Omläggning av befintlig vattenledning. Objektet avser ca 925 m nya vattenledningar. Objektet ligger vid Skogmursvägen- Gävle Brovägen, Gävle.
Renovering av kulturobjekt inom Gävleborg, Dalarna och Västernorrlands län
Renovering av milstolpar och byggande av fundament till milstolpar, renovering av gränsstenar, grindstolpar och andra vägnära kulturminnen inom Underhållsområde Mitt.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Nya X-frånskiljare längs järnväg sträckan Gävle-Tierp
El 17 H08. Nya X-frånskiljare på platserna Söderhamn och Gävle transformatorstation, Bomansberget, Marma, Salsta, Järlebo samt Skärpan inom Söderhamn, Gävle, Älvkarleby och Uppsala kommuner.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal byte av yttertak och puts av fasad.
Nybyggnad av plank i Gävle
Stängsel, perimeterskydd
Resurskonsult erfaren projektingenjör till järnvägsprojekt i Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Ny entréyta vid Johannes kraftvärmeverk, Gävle
Avser yttre markplanering av entréyta vid Johannes Kraftvärmeverk. Nytt miljöhus uppförs samt befintligt markvärmesystem utökas.
Ombyggnad av laststationer i Gävle
Gjutning av 3 fundament för laststationer i Gävle Hamn.
Markanläggningsarbete i Gävle
Markanläggningsarbete Torkarvägen.
Utvändigt underhåll av automatstation i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av utomhus padelbana i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av Padelbana utomhus, markarbeten.
Projektledare buller till Gävle eller Malmö
Uppdraget avser att tillhandahålla resurskonsult inom Nationella Bullerprogrammet med stationeringsort i Gävle eller Malmö. Kontraktet gäller i 1 år med option på ytterligare 1 år.
Nybyggnad av laddningsstation i Gävle
Under november startar bygget av ett nytt laddområde på Nynäsplan.
Projektledare NUVA till Region Mitt
Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar ALEX (NUVA) genomför utbyten av vägskyddsanläggningar längsmed statliga järnvägar i befintlig miljö. Stationeringsort Gävle, Sundsvall, Östersund eller Härnösand. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Bullerutredning för Duvbackens reningsverk i Gävle
Objektet avser bullerutredning åt Gästrike ekogas vid Duvbackens uppgraderingsanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).