Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 973 km varav ca 15 km grusväg.
Nybyggnad av bostadsområde i Östra Kungsbäck, Gävle
Ett tryggt och hållbart kvarter ska byggas med ca 115 bostadsrätter i flerfamiljshus, som placeras i en bågform på den avsedda ytan vilket skapar en skyddande och ljuddämpande rygg mot E4:an.
Varmmassabeläggning i region mitt, Dalarna, Gävleborg och Västernorrlands län
Beläggningsgrupper; Dalarnas län: W1,W2, Gävleborgs län: X1, X2, Västernorrlands län: Y1.
Utbyggnad av va-ledningar i Åbyggeby
Detaljprojektering och framtagande av FU för utförandeentreprenad avseende VA-utbyggnad Åbyggeby.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Halvvarm massabeläggning i region mitt, Gävleborgs län
Beläggningsgrupp; Gävleborgs län: X10.
Renovering av VA-ledningar mellan Forsby-Åbyggeby
Förstärkning av befintliga VA-ledningar genom infodring.
Avvattningsåtgärder i region mitt, Gävleborgs län
Kantskärning, dikesbottenrensning. E4 Gävle-Enånger och E16 Gävle-Hofors.
Nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron, Gävle
Objektet avser nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron inkl. markarbeten. Spänningsnivå 77/11 kV. Total bruttoarea ca 630 m2. Syfte med upphandlingen är att köpa en 70/10kV 40MVA transformator till fördelningsstation F3 Elektron som är föremål för nybyggnation. Transformator entreprenör är SEA spa.
Ommålning av järnvägsbro vid Gävle Central
Ny spåröverbyggnad och ommålning. Bro över Gavleån.
Stängselåtgärder inom region Mitt, etapp 7
Stängsling på olika sträckor i distrikt Mitt.
Riktade miljöåtgärder/byte av vägtrummor i Gävleborgs län
Vägtrumma 5371 längs väg 583 vid Axmar Bruk, vägtrumma 6289 längs väg 768 vid Klovbäcken och bro 21-1282-1 längs väg 580 vid Rännsjöbäcken utanför Ockelbo.
Ombyggnad av lågspänningsställverk vid pumpstation Piper, Gävle
Piper är en pumpstation för fjärrvärme. Befintligt ställverk 4130 samt tillhörande transformator T6 skall demonteras. Nytt ställverk samt ny transformator (T6) skall levereras och byggas upp Befintligt installationsgolv skall bytas.
Underhåll av bro i Gävle
Uppskattad start och kostnad. Objektet avser brounderhåll av bro 2180-179-1 GC- tunnel vid Sätrahöjden - Majvägen.
Anläggning av erosionsskydd vid Gävle sjukhus
Objektet avser anläggande av erosionsskydd vid Gävle sjukhus.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Ledningsförnyelse vid Skvattramsvägen i Sätra
Avser utbyte av befintlig vattenledning med avstängningsventiler samt anslutning av befintliga vattenserviser via utbyte av befintliga vattenservisventiler.
Fasadrenovering av brandstation i Gävle
Avser renovering av Brandstationens fasad inkl. målning fönster.
Nya mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK i Region Mitt
ATK = platser för automatisk trafiksäkerhetskontroll/fartkameror.
Nybyggnad av GC-väg Styrmansgatan i Gävle
Objektet avser byggnation av GC samt justering av kantsten med tillhörande justering av vägprofil för Styrmansgatan.
Sluttäckning av askdeponi i Forsbacka
Gästrike återvinnare upphandlar entreprenad för utförande av kompletterande sluttäckning av askdeponi.
Byte av tätskikt på bro i Gävle
Objektet avser brounderhåll av bro 2180-130-1 över GC-väg å Furuviksvägen NO Bomhus C.
Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Mitt
Byggledning, projektering och uppföljning av leveranskvalitet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).