Alla aktuella anläggningsprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro över Voxnan vid Lenninge
Bärighet (BK4). Utbyte av brolager.
Ombyggnad av bussgata i Björktjära
Bollnäs kommun, Teknik-, Service- och Fritidsförvaltningen avser att bygga en ny Bussgata mellan Hamre och Björktjära. Förstärka och bygga om två kommunala gator inom Björktjära samt nya gc- vägar och hållplatser för att möjliggöra en ny sträckning för stadsbusstrafiken till och inom Björktjära i nordvästra Bollnäs.
Ombyggnad av bro över sj vid Hanebo kyrka
Bärighet (BK4). Bro över Norra Stambanan.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Storgatan, delen Smedgatan - Centralgatan.
Ny konstgräsplan i Bollnäs
Markundersökning pågår. Oklart om större markarbete krävs. 9-mannaplan vid B-plan.
Ny rondell i Bollnäs
Planer på ny rondell vid stadshuset i Bollnäs.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bollnäs
Bygglov för parkeringsplats.
Miljöteknisk undersökning av två förorenade områden i Gävleborgs län
Avser utförandet av miljötekniska undersökningar, åtgärdsutredningar samt riskvärderingar vid Kilafors kol samt vid Överhärde skrot.
Flottledsåterställning av Galvån i Bollnäs kommun
Avser flottledningsåterställning av Galvån i Bollnäs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.