Alla aktuella anläggningsprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering inför nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Exploatering inför för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder, kontor och centrumändamål i Bollnäs
Exploatering inför nybyggnad av av bostäder, kontor och centrumändamål i ett centralt och attraktivt läge. Området är beläget på kulturhusparkeringen mellan Bollnäs Resecentrum och Kulturhuset.
Ombyggnad av bro över Voxnan vid Lenninge
Bärighet (BK4). Utbyte av brolager.
Ombyggnad av bro över sj vid Hanebo kyrka
Bärighet (BK4). Bro över Norra Stambanan.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Industrigatan, Norra delen.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Industrigatan, Södra delen.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Brogatan - Älggatan.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC-väg vid ny förskola.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till behandlingsrum med tillhörande kontor.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Bollnäs
Ny bomanläggning för GCM-väg.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC Björkhamregatan, södra delen.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC Björkhamregatan, norra delen.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.