Alla aktuella anläggningsprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10 tomter belägen på ett berg ca 100-200 från Ljusnan med utsikt över vattnet. Beställare = Markägare.
Ombyggnad av bro över Voxnan vid Lenninge
Bärighet (BK4). Utbyte av brolager.
Ombyggnad av bussgata i Björktjära
Bollnäs kommun, Teknik-, Service- och Fritidsförvaltningen avser att bygga en ny Bussgata mellan Hamre och Björktjära. Förstärka och bygga om två kommunala gator inom Björktjära samt nya gc- vägar och hållplatser för att möjliggöra en ny sträckning för stadsbusstrafiken till och inom Björktjära i nordvästra Bollnäs.
Ombyggnad av bro över sj vid Hanebo kyrka
Bärighet (BK4). Bro över Norra Stambanan.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Storgatan, delen Smedgatan - Centralgatan.
Ny konstgräsplan i Bollnäs
Markundersökning pågår. Oklart om större markarbete krävs. 9-mannaplan vid B-plan.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Miljöteknisk undersökning av två förorenade områden i Gävleborgs län
Avser utförandet av miljötekniska undersökningar, åtgärdsutredningar samt riskvärderingar vid Kilafors kol samt vid Överhärde skrot.
Flottledsåterställning av Galvån i Bollnäs kommun
Avser flottledningsåterställning av Galvån i Bollnäs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.