Alla aktuella anläggningsprojekt i Smedjebacken

Just nu finns inget projekt i Smedjebacken som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vansbro
Avser renovering och tillbyggnad av befintligt avloppsreningsverk i Vansbro. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintlig pelletssilo. Tillbyggnad av ny försedimentering, containerhall och personal-/kontorsutrymmen. Samt byte av maskinell utrustning, el och styrutrustning och VVS-installationer med nytt uppvärmningssystem.
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Ny gata ca 300 meter och en gång- och cykelväg på ca 100 meter ska byggas samt avskärande diken. I samband med detta ska VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, optoslangar, elkablar samt gatubelysning anläggas.
Hastighetsdämpande- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Gonäsvägen
hastighetsdämpande- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder .
Ny byggnad med ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Denna upphandling avser mark- och byggarbeten inför uppförandet av dessa transformatorer.
Förläggning av elkabel i Falu kommun
Avser förläggning av 145 kV markkabel med dubbla kabelförband mellan befintlig station Falu Västra och station Ingarvet Östra.

Se övriga projekt i Dalarnas län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).