Alla aktuella anläggningsprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gång- och cykeltunnel i Säter
GCM-passage under väg 70, rivning av befintlig bro och gångväg under väg 70 ingår.
Ny gång- och cykelväg längs väg 780 mellan Bispberg-väg 70
Ca 360 m lång sträcka mellan pendlarparkeringen vid korsningen väg 780/70 och industriområdet (Pungmakarbovägen).
Förstärkningsarbeten på enskild väg i Säters kommun
Avser förstärkningsarbeten och ombyggnad av väg till grusväg. Objektet avser Ljusterbrovägen och omfattar ca 2160m väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Grängshammar 1:10 - nybyggnad av transformatorstation (t776) samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Grängshammar 1:12 - nybyggnad av transformatorstation (t718) samt rivning av befintlig.
Tillbyggnad av brygga i Säter
Jönshyttan 1:1 - strandskyddsdispens för tillbyggnad (förlängning) av befintlig brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Nyberget 19:1 - nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.