Alla aktuella anläggningsprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser utbyggnad av industriområdet på Örjastäppan i Mora. Arbetet omfattar iordningställa vägar, VA, kraft, fjärr, gatubelysning, bullervall, kanalisation för fiberförläggning samt fördröjningsmaskin för dagvatten.
Exploatering av industrimark i Mora
Exploatering för ytterligare industrimark.
Markarbeten vid bostadsområde i Mora
Avser markarbeten för fastigheten Morkarlby 43:101, som är belägen på Spanskvägen 16-18 i Mora. Utöver restaurering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån.
Nybyggnad av GC-väg i Mora
Längs med Östnorsvägen ska det mellan befintlig gångtunnel och industrierna byggas en gång och cykelväg med belysning.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser med laddningsstationer.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av nätstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Mora
Bygglov för nybyggnad av reservkraftbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.