Alla aktuella anläggningsprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avfallscentral för Mora lasarett
Avser ny avfallscentral för Mora lasarett samt att säkerställa produktion av kyla till lasarettet i och med byggnation av en kylcentral och att säkerställa värmeproduktion till lasarettet i form av en ny oljepanna i befintlig panncentral i och kring hus 22 vid Mora lasarett.
Fräsnings- och beläggningsarbeten vid flygplats i Mora
Avser fräsnings- och beläggningsarbeten på Mora flygplats.
Nybyggnad av GC-väg i Mora, etapp 2
Avser nybyggnad av GC-bana, ny beläggning körbana, dagvattenledningar, stödmur och gatubelysning efter Kristinebergsgatan. Jordschakt, ca 350 m3, Asfalterade ytor, ca 1850 m2, Kantsten, ca 250 m, Dagvattenledningar ca 20 m, Elledningar, markförlagda ca 500 m samt Gatubelysningsstolpar, 8 st.
Fastighetsåtgärder på omformarstation i Mora
Lagning av fogar och sprickor på fasaden, målning, klottersanering. Nytt yttertak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).