Alla aktuella anläggningsprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Österdalälven i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, blir ev 2 broar.
Markarbeten vid bostadsområde i Mora
Avser markarbeten för fastigheten Morkarlby 43:101, som är belägen på Spanskvägen 16-18 i Mora. Utöver restaurering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen. Uppdraget omfattar utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 40 st småhus i Nusnäs och Färnäs samt utbyggnad av överföringsledningar
Nybyggnad av nätstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av nätstation i Mora
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av nätstation.
Nybyggnad av tunnel i Mora
Nybyggnad av skidtunnel. Mark och broarbeten.
Nybyggnad av regionnät i Mora
Strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.