Alla aktuella anläggningsprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markarbeten vid bostadsområde i Mora
Avser markarbeten för fastigheten Morkarlby 43:101, som är belägen på Spanskvägen 16-18 i Mora. Utöver restaurering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser med laddningsstationer.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av elverk i Mora
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av elverk i Mora
Bygglov för nybyggnad av reservkraftbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för nybyggnad och ombyggnad av parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Mora
Bygglov för padelbanor utomhus.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Strandskyddsdispens för väganslutning till upplagsplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.