Alla aktuella anläggningsprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus i Sälen
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i Sälen. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens verksamhet i Sälen som idag finns inhyrd i andra lokaler. Fastigheten kommer totalt att innehålla en byggnad med tre huskroppar med en preliminär total bruttoyta på ca 3 250 kvm. En av huskropparna kommer att utföras med souterrängvåning och tvåvåningar, totalt antal våningar är 3 stycken.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Tandådalen
Avser anläggning av ett nytt kabelstråk mellan station Sälsätern samt station Tandådalen. Sträckan följer till stor del riksväg 66 och är ca.14,7 km. Arbetet innefattar 24 kV och 72,5 kV kablar, opto och jordlinor.
Nybyggnad av 400 kV station i Tandö
Ny 400 kv station, vindkraft och regionnät
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Avser om- och tillbyggnad av spillvattenreningsverket Sälfjället mfl och omfattar: -Sälfjället SRV nybyggnation av kretsloppsbyggnad (ca 560m2 BYA, ca 20m högt), om- och tillbyggnad av externslam samt garage/ förrådsbyggnad. -Tandådalens f.d. SRV ska ersättas med pillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. -Lima SRV ska ersättas med pillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. Samt överföringsledning mellan Lima och Kläppen (utförs i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024). -Rörbäcksnäs SRV ersättas pillvattenpumpstation(er) med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. Samt överföringsledning mellan Rörbäcksnäs och Scandinavian Mountains Airport (utförs i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024). Sörsjön SRV- Renovering
Nybyggnad av kretsloppsbyggnad i Malung-Sälens kommun
Nybyggnation av kretsloppsbyggnad (ca 560m2 BYA, ca 20m högt) I nära anslutning till spillvattenreningsverket vid Sälfjället kommer en ny kretsloppsbyggnad (byggnad för slamavvattning) att behöva byggas.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Tandådalens spillvattenreningsverk som tagits ur drift (tidigare dimensionerat till 9000 pe) skall ersättas med en spillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Limas spillvattenreningsverk (nu dimensionerat för 700 pe) skall ersättas med en spillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening samt att ytterligare pumpstationer skall anläggas efter överföringsledningen mellan Lima och Kläppen. Intentionen är att använda samma princip och upplägg som för Tandådalens spillvattenreningsverk. Innan byggarbetena kan påbörjas behöver det läggas en överföringsledning mellan Lima och Kläppen, dessa arbeten kommer dock att utföras i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Sörsjön SRV dimensionerat för 800 pe byggt 1983 behöver en helrenovering, omfattning behöver utredas i entreprenaden.
Nybyggnad av räddningsstation i Sälen
Projektet avser nybyggnation av en brandstation i Västra Sälenfjällen för att minska responstiderna till bland annat Hundfjället, Tandådalen, Stöten, Rärbäcksnäs och flygplatsen.
Ny optokabel/ERTMS längs Västerdalsbanan sträckan Borlänge-Malung
Stråk: 53, Västerdalbanan Repbäcken – Malung och del av stråk 6, Dalabanan Bandelar: 305 Borlänge, 306 Borlänge – Repbäcken, 376 Repbäcken – Malung och del av 331 Repbäcken – Mora. Längd 130 km (Km: ca 64 – 194 ). Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar.
Ny infrastruktur för bostäder mellan Tandådalen och Hundfjället
Ny infrastruktur för bostadsområde på 2161799.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östra Rönningen
Östra Rönningen är ett fritidshusområde i Sälenfjällen där Vamas planerar utföra VA-arbeten. Arbeten planeras utföras både på befintliga ledningar samt nyanläggning. Arbetena kommer att i stora delar bedrivas i befintliga grusvägar samt på tomtmark. Området är beläget inom Transtrandsfjällen mellan Lindvallen och Sälenstugan samt mellan rv 66 och G:a Fjällvägen.
Anläggning av cykelleder i Dalarna
Avser anläggning av cykelleder för downhill/flowtrail/kombiled på tre destinationer i Dalarna, Kläppen, Säfsen, och Orsa Grönklitt.
nybyggnad av publik laddplats för elfordon i Öje, Malung-Sälens kommun
Avser nybyggnad av en publik laddstation om 150 kW i Öje för snabbladdning av elfordon.
Uppförande av solcellsanläggning på vattenverk i Risätra
Avser utförande av solcellsanläggning på vattenverket i Risätra, Malung-Sälens kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).