Alla aktuella anläggningsprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hedemora
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1037 km varav grusväg ca 200 km.
Ny gång- och cykelväg utmed väg 270 i Hedemora
Ny gc-väg mellan Gussarvsrondellen och Hamre, tunnel under riksväg 70, ombyggnad busshållplatser och infarter.
Underhåll av bro över Dalälven vid Grådö i Hedemora
Underhållsarbeten, lagerbyten, balkförstärkningar. BK4-åtgärd.
Kulvertbyte i Hedemora kommun
Avser byte av kulvert inom bostadsområde.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Anläggande av ny markkabel i Hedemora kommun
Projektet avser installation av ny markkabel vid Brunnsjöbergets motionsspår och omfattar montering av nya kraftuttag till snökanoner samt nedmontering av befintligt kablage.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för markförlagd elkabel.
Nybyggnad av staket i Hedemora
Uppförande av staket samt skärmar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anordnande av ställplatser.
Nybyggnad av brygga i Hedemora
Bygglov och strandskyddsdispens för brygga, soldäck, omklädningsrum.
Ombyggnad av markanläggning i Hedemora
Marklov för schaktning.
Nybyggnad av nätstation i Hedemora
Nybyggnad av 2 st kopplingsstationer.
Nybyggnad av nätstation i Hedemora
Nybyggnad av 2st nätstationer för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Hedemora
Nybyggnad av nätstation för eldistribution samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.